Bruksanvisning for regnbuemateriellet

Oversikt over regnbuemateriellet i fastetiden
I løpet av de årene som er gått siden Britt Arnhild Wigum Lindland lanserte ideen om å tenne sju
lys i regnbuens farger i fastetiden har ideen spredd seg til mange menigheter i Norge. Og
menighetene har utviklet sine egne tradisjoner og opplegg. I 2012 fikk vi Sindre Skeie til å lage en
egen sang med sju vers – og i år har han og Kjell Nordstokke utarbeidet tekstrefleksjoner til både
fastelavnssøndag, askeonsdag og de øvrige søndagene til og med palmesøndag.
Over tid er det skapt nye ritualer – og tradisjoner for fastetiden. Ved forbønn og lystenning er det
skapt nye rammer for det diakonale arbeidet i våre menigheter. Materiellet består av ulike
elementer som kan brukes sammen eller hver for seg. Med andre ord fleksibelt, og slik det passer
lokalt.
Vi vil oppfordre dere til å sende inn foto, tips og tanker dere får når dere bruker materiellet slik at vi
kan videreutvikle og spre det videre til hele landet. Innspill kan sendes til [email protected]
I tillegg til tekstrefleksjoner består regnbuemateriellet av følgende deler:
Fastesang
Fastelys
Regnbuebønn
Liturgi for voksne
Fastesang
Sindre Skeie har skrevet fastesangen "Se, mørket vinner aldri over lyset!". Den er også
oversatt til nynorsk.
Det er mange måter å bruke sangen på. Den har sju vers, så man kan bruke et vers hver uke
i fasten, eller man kan synge et vers mer for hver uke som fasten skrider fram. Den passer
fint å bruke sammen med tenning av fastelysene slik vi gjør med "Tenn lys" i adventstiden.
Fastelys
Sju uker i fasten, sju farger i regnbuen, sju lys i fastetiden. Fra askeonsdag tenner vi et nytt
lys hver uke mens vi forbereder oss til påske – i gudstjenesten, i barnearbeidet, på
eldretreff, med konfirmantene – der menigheten samles! Fastelys kan kombineres med alt
det andre materiellet du finner her på siden.
Fasteaksjonen.no – [email protected] – Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00
Innkjøp:
Lys og underlag til lysene.
Lys er sesongvare, og det kan være en utfordring å finne røde og fiolette lys når jul og
advent er over, men gi ikke opp. Vi anbefaler å ta kontakt med NMS sine Gjenbruksbutikker
for kjøp av lys i regnbuens farger, de har laget et lyssett som består av de syv
regnbuefargene. En pakke koster 30 kr. Ellers selges lys i dagligvarebutikker, møbel – og
interiørkjeder og butikker som Jysk og Europris.
Lyssett fra NMS
Slik kan du gjøre:
1. Kjøp inn sju lys i regnbuens farger. Lysene trenger ikke være like i form og størrelse,
det er nesten finest når de er ulike! Finn for eksempel glassplater eller skifer som
lysene kan stå på.
2. Finn en egnet plass i kirkerommet. Kanskje i nærheten av der dere har adventslysene
før jul?
Fasteaksjonen.no – [email protected] – Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00
3. Sett regnbueplakaten fra Kirkens Nødhjelp sammen med lysene. Plakaten er sendt i
materiellpakken og kan bestilles på nett.
4. Avtal hvordan dere skal gjøre lystenningen i gudstjenesten. For eksempel ved
samlingsbønnen i starten av gudstjenesten, eller i forbindelse med at man synger
fastesangen "Se, mørket vinner aldri over lyset", skap en tradisjon!
Utvidet regnbuebønn
Det er mulig å utvide lystenningsritualet ved at dere i tillegg til lysene og regnbueplakaten
også setter opp et tre eller et stativ der det er mulig å feste bønnetråder i ulike farger. Velg
et tre uten blader, men med greiner som er enkle å nå for alle som skal være med.
Innkjøp:
Tråd kan du få i vanlige garnbutikker over hele landet, eller du kan bestille ferdige pakker fra
"Tråd kråa" på Sunnmøre. Barbro har satt sammen garnpakker for Kirkens Nødhjelp og
sender over hele landet. Bestillingen sendes til: [email protected]
Til vanlige kirkerom passer det fint med "Finullgarn", mens til litt større kirkerom kan det
være fint med litt tykkere som synes bedre igjen. Da anbefaler vi "Vamsegarn".
Barbro anbefaler disse fargene:
Finull Raumagarn
Rød 435, Orange 61, Gul 412, Grønn 458, Blå 433, Indigo 488, Fiolett 442.
Pris: 250,- frakt, 175 meter pr. nøste/50gr
Vamsegarn fra Rauma
Rød 24, Orange 61, Gul 25, Grønn 80, Blå 82, Indigo 96, Fiolett 95.
Pris: 230,- + frakt, 83 meter pr.nøste/50gr
Slik kan du gjøre:
1. Ta opp i stab og/eller sokneråd om dette er en tradisjon dere vil prøve ut i deres
menighet.
2. Finn fram regnbueplakaten fra Kirkens Nødhjelp (sendt i materiellpakken og kan
bestilles eller lastes ned på nett). Siden med inndelingen i sju uker henges opp på en
egnet vegg/skillevegg.
Fasteaksjonen.no – [email protected] – Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00
3. Klipp opp tråder i passe lengde. En enkel måte er å snurre garnet rundt langsiden på
en perm og klippe opp i topp og bunn. Da har du masse tråder som er ca. 30 cm
lange.
4. Heng trådene på en kvist eller et tau under regnbueplakaten.
5. Skriftstørrelsen på bønnene på regnbueplakaten er litt liten. Skal dette brukes i et
stort rom, kan du printe ut ark med større skrift fra nett (fastebønner) eller selv
skrive bønnene over på ark i regnbuens farger og henge dem under plakaten.
Trådene kommer da under bønnene igjen.
6. Lag evt. en liten "bruksanvisning" under trådene, slik at folk skjønner hva de skal
gjøre.
7. Sett opp et lite tre/kvister i en juletrefot ved siden av trådene og plakaten slik at folk
kan henge sine bønnetråder på treet. Det er ikke lurt å ha for stort tre, for da blir
toppen tom for tråder. Hvis du ønsker det, kan treet spraymales hvitt. Da blir det
mer synlig i store kirkerom.
8. Alternativ: Dersom man ikke har anledning til å sette opp et tre, kan man lage til små
skåler med fargede perler, en skål med røde, en med oransje… Så kan folk plukke
den perlen som illustrerer deres bønn i dag og legge den i en stor felles glassbolle.
Perler i bolle, istedenfor tråder på tre. Lokal tilpasning!
Tips & tanker:
Noen menigheter vil velge å henge opp tråder i alle regnbuens farger fra fastens start, mens
andre vil henge opp én og én farge ettersom ukene går fram mot påske. Hver tråd som
henges på treet representerer en bønn (jamfør regnbueplakaten). Gjennom fastetiden blir
treet fult av tråder i regnbuens farger. Det er opp til hvert enkelt menneske som kommer til
gudstjenester og arrangementer å velge seg ut en tråd og henge den på treet.
"Regnbuebønn" kan med fordel tas inn i fastetidens gudstjenester (samlingsbønn, forbønn,
bønnevandring…), men det kan også brukes individuelt av alle som kommer til kirken i
fastetiden. Erfaring viser at når treet plasseres ved inngangsdøren er det flere som henger
opp bønnetråder.
Hver uke gjennom faste løfter vi fram nye eksempler fra Kirkens Nødhjelps arbeid.
Mennesker og prosjekter som gjør en imponerende innsats og som endrer verden til et mer
rettferdig sted. Dette inspirerer oss til innsats; lokalt og globalt. Handling og bønn skal bli
ett!
Når vi kommer til påskedag er treet fullt av tråder i alle regnbuens farger. For å illustrere
oppstandelsen tar vi ned alle de fargede trådene før gudstjenesten påskedag. Treet er tomt!
Når folk kommer til gudstjeneste får de utdelt en hvit tråd ved inngangen (man trenger ikke
Fasteaksjonen.no – [email protected] – Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00
å forklare noe der og da). Så på et gitt tidspunkt – i samlingsbønnen, under forbønnen – kan
alle få henge sin hvite tråd på treet. Våre bønner, sukk, håp og lengsler blir byttet ut med
oppstandelsens håp, på grunn av Kristus! Kristus er oppstanden!
Bønnetreet skal minne oss på at vi er en del av en global kirke, og at vi har et ansvar for å be
for våre søsken og deres hverdag. Deres kamp er vår kamp – deres håp er våre håp!
Liturgi for voksne
Kirkens Nødhjelp har utviklet liturgier som egner seg godt for voksne og unge voksne. En
samling for hver uke i fastetiden. Du kan laste dem ned her. Liturgiene kan kombineres med
både fastelys og regnbuebønn. Kanskje har dere tradisjon for å møtes hver uke i fastetiden.
Ta en titt på liturgiene, og se om det passer inn hos dere. Kanskje har dere lyst til å samle
folk en gang i uka til "Bønn og vafler" – da kan liturgiene og regnbuemateriellet hjelpe dere i
gang.
Kilder:
Vi har hentet idé til konseptet og blitt inspirert av Britt Arnhild Wigum Lindlands bok «40 dager – fra
karneval til oppstandelse», utgitt på IKO forlag.
Fasteaksjonen.no – [email protected] – Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo – Telefon: 22 09 27 00