File - mellomvegen.no

Uke10
6.–10.mars2017
Lærere: Peter Olsen, Asbjørn Nordgård og Thor Fremmegård
Temaer: Streiftog i NT sine brever (Jakobs brev, Galaterbrevet og Filipperbrevet), Bibelsyn,
Forsoning og rettferdiggjørelse, Sentrale temaer hos Martin Luther, Med Jesus i lidelsen, med
Jesus i oppstandelsen
Vertskap: Sissel Marie Bjerga, Berit Nilsen, Synnøve Spanne
Mandag
07.30- 08.05 Frokost
08.15-08.40 Morgensamling
08.45-09.30 Bibelens syn på
seg selv PO
Tirsdag
Frokost
Morgensamling
Med Jesus i
lidelsen TF
Onsdag
Frokost
Morgensamling
Galaterbrevet
AN
09.05-09.30 Morgensamling Morgensamling
09.45-10.30 Jakobs brev
Med Jesus i
AN
lidelsen TF
10.45-11.30 Jakobs brev
Lønnkammer/
AN
Sjelesorgsamtal
er
11.30-12.15 Lunsj
Lunsj
12.15-13.00 Med Jesus i
Forsonet med
lidelsen TF
Gud PO
13.15-14.00 Lønnkammer
Morgensamling
Galaterbrevet
AN
Med Jesus i
lidelsen TF
Lunsj
Utflukt/tur
Utflukt/tur
14.15-15.00
15.30
Middag
17.30-18.15 NT sin kanon –
hvorfor 27
skrifter i NT
PO
18.30-19.15 Skriftens klarhet
i postmoderne
tid PO
19.30
Kveldsmat
20.00
Bli-kjentsamling
Torsdag
Frokost
Morgensamling
Filipperbrevet
AN
Fredag
Frokost
Morgensamling
Med Jesus i
oppstandelsen
TF
Morgensamling Morgensamling
Filipperbrevet
Luthers lille
AN
katekisme PO
Lønnkammer/
Livet i kall og
Sjelesorgsamtal stand
PO
er
Lunsj
Lunsj
Rettferdig for
Filipperbrevet
Gud PO
AN
Med Jesus i
oppstandelsen
TF
Utflukt/tur
Middag
Fra
Galaterbrevet
AN
Kveldsmat
Fra
Galaterbrevet
AN
Middag
Kveldsmat
Objektiv
forsoning hos
M. Luther PO
Middag
Med Jesus i
lidelsen TF
Middag
Med Jesus i
oppstandelsen
TF
Kveldsmat
Kveldsmat
Vitne/delekveld