Verdal kommune - Eiendomsskatt 2017 Skatteliste til offentlig ettersyn

Verdal kommune - Eiendomsskatt 2017
Skatteliste til offentlig ettersyn
Skatt
Adresse
GAMLE
PRESTGÅRDSVEG 24
GAMLE
PRESTGÅRDSVEG 24
Gravin 21
Kjerkflata 49
Nordgata 7
Skolenord
Solstad Vestre
Solstad Vestre
St. Andreas
Veresvegen 1465
Eiendom
Takst
Grunnlag
Promillesats
Fritak
29 / 43 / 0 / 0
30 / 3 / 0 / 0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
0
0
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
30 / 8 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5c - Kirke
128 / 8 / 0 / 0
262 / 5 / 0 / 0
19 / 33 / 0 / 0
196 / 7 / 0 / 0
25 / 34 / 0 / 0
25 / 36 / 0 / 0
25 / 10 / 0 / 0
196 / 5 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
0
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
§ 5c - Kirke
Side 1