SKJEMA FOR Å KREVE AT FRAVÆR IKKE BLIR FØRT PÅ VITNEMÅL

Trondheim kommune
Flatåsen skole
SKJEMA FOR Å KREVE AT FRAVÆR IKKE BLIR FØRT PÅ VITNEMÅL
(jfr. Forskrift til opplæringslova § 3-41)
Frist for innlevering er 2. juni 2017
Vi krever at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:
Skoleåret 2014/2015 – 8.trinn
Fraværsdato
Årsak
Antall dager
Totalt:
Skoleåret 2015/2016 – 9.trinn
Fraværsdato
Årsak
Antall dager
Totalt:
Skoleåret 2016/2017 – 10.trinn
Fraværsdato
Årsak
Antall dager
Totalt:
__________________________________
Sted / dato
________________________________
__________________________________
Underskrift elev
Underskrift foresatte