ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS 28. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
28. FEBRUAR 2017
Side 2
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Dagsorden årsmøte i Tønsberg Røde Kors 27. februar klokken 18.00 på
Røde Kors-huset i Hedrumsgaten 4
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av:
Møteleder ________________________
Referent __________________________
Tellekorps _________________________
To til å undertegne __________________
Antall stemmeberettigede: ___
Saker til årsmøte:
Årsmelding for 2016
Revidert regnskap for 2016
Handlingsplan for lokalforening, hjelpekorpset, ung og omsorg
Budsjett for 2017
Valg av revisor
Valg av styre
Valgkomité 2017
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 3
Side 4
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 5
Side 6
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 7
Side 8
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 9
Side 10
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
TØNSBERG RØDE KORS
BESØKSTJENESTEN
Årsrapport 2016
Besøkstjenesten har pr. 1.februar 67 medlemmer.
59 av de er aktive besøksvenner.
Arbeidsgruppa har i 2016 bestått av:
Leder:
Wenche Unni Hansen
Sekretær:
Inger Aasland
Arbeidsmedlem:
Helge Foss
Shahla Khajezedeh
Laila Bechmann
Kjøkkenkomite:
Palle Svenning Hansen
Oddrun Aaker
Endre Skotte
INTERNE MØTER:
Det har blitt avholdt 8 medlemsmøter og 4 møter i arbeidsgruppa, påskemiddag og julemiddag
samt 2 turer.
01.02.2016 Medlemsmøte. Øyvind Bang fra Vestfold interkommunale brannvesen kåserte om
brannfarer i hjemmet. Han viste lysbilder som illustrerte kåseriet. Versting til branner i hjemmet
er komfyrer.
07.03.2016 Medlemsmøte. Vi fikk informasjon om kurs som er avholdt for hundeeiere som
ønsker å bli besøksvenn med hund. 2 av disse er tilknyttet Tønsberg.
19.03.2016 Påskemiddag for besøksvennene og de som får besøk. nydelig lammestek med
alt som hører til. Hyggelig underholdning med trekkspillmusikk. Dessert, kaffe og kaker.
04.04.2016 Medlemsmøte. Leder av frivillighetssentralen Annicken Petterssen informerte om
frivillighetssentralen. Hun er ansatt i Tønsberg kommune. De hjelper til med det meste. 2
ganger i uken, torsdag og fredag tar de med seg eldre i bussen sin på handletur til Meny på
Eik. Tirsdag annen hver uke er det tur på biblioteket for å låne bøker. Hver onsdag serveres
det lunsj på sentralen.
02.05.2016 Medlemsmøte. Påmelding til sommerturen. Wenche Unni informerte om Røde
Kors dagen som skal feires lørdag 7. mai med pølser, vaffelsteking og kaffe på Farmannstorvet. Dette deles ut gratis. Her trengtes mange hjelpere.
06.06.2016 Sommertur til Midtåsen, Anders Jahres hjem i Sandefjord. Vi koste oss ute i haven
med kaffe og wienerbrød og fikk informasjon om Anders Jahre og Midtåsen. Deretter gikk turen til Sandefjord motorhotell hvor vi fikk en bedre middag og underholdning.
05.09.2016 Medlemsmøte. Kveldens tema var demonstrasjon av Aloe Vera produkter ved
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 11
Kathrine Samland. Etter å ha hørt om produktene ble det en handlerunde som mange benyttet
seg av. Påmelding til Sverige tur.
12.09.2012 Medlemstur til Sverige for aktive besøksvenner. lunsj på båten. Kaffe og noe å bite
i på Svinesund.
03.10.2016 Medlemsmøte. Informasjon om årets Tv-aksjon 23. oktober som i år er tildelt Røde
Kors.
07.11.2016 Medlemsmøte. Kveldens høydepunkt var mannekengoppvisning fra Nynett. 3
mannekenger skiftet klær og viste fram 6 flotte antrekk hver. Det var hverdagsklær, selskapsklær, ikke minst topper i ulike farger og flere ytterplagg.
05.12.2016 Medlemsmøte. Oddrun Informerte om årets tur til Solgården i november. Det hadde vært en vellykket tur. Inger informerte litt generelt om turer til Syden og Solgården.
10.12.2016 Julemiddag Leder Wenche Unni ønsket velkommen til 46 stykker, besøksvenner
og de vi besøker. Vi startet med å tenne 3 adventslys. Hjørdis deklamerte 4 adventsvers. Vi
hadde med oss en dyktig musiker med trekkspill Frode Øyen. Han spilte til allsang og underholdt med sang og musikk hele tiden. Det ga en fin stemning. Serveringen var velsmakende
julemat, ribbe, medisterkaker, pølser med tilbehør og riskrem til dessert. Alle fikk med seg en
julestjerne hjem.
Wenche Unni ble tildelt 40 års nålen og diplom pluss roser av leder Per A. Holm
EKSTERNE AKTIVITETER.
10.01.2016 Stand på Nyttårskonserten. Tønsberg Røde Kors 100 år.
07.05.2016 Stand på Røde Kors dagen lørdag 7. mai med gratis utdeling av pølser, vafler og
kaffe på Farmannstorvet. Her var det mange hjelpere.
16.06 2016 Lokalforeningens sommer grillfest på Huset i Hedrumgaten. Mange fra besøkstjenesten deltok. Bjørg Høijord stod for arrangementet.
07.07.2016 Jordbærfest på Nes. besøksvenner hjalp til og serverte.
23.10.2016. Bøssebærere ved Årets TV-aksjonen som dette året var tildelt Røde Kors. Hjelp
ved kveldens store festforestilling i Oseberg kulturhus. Den startet med informasjon om Røde
Kors og fortsatte med mange artister.
16.11.2016 Nes Sykehjem ønsket besøkstjenesten velkommen til hygge i peisestua. De informerte om hjemmet og ønsket hjelp til ulike aktiviteter
26.11.2016 Nissetoget med nissemor Wenche Unni og nissefar Helge fra besøkstjenesten ankom brygga i Vikingskip. De gikk foran i fakkeltog opp til Tønsberg Torv. På torvet hjalp besøkstjenesten til ved to store stand med salg av pølser, kaffe og vafler.
- Før jul var det kakebaking sammen med noen av beboere på Nes.
21.12.2016 På årets mørkeste dag klokka 6 delte Vestfold Røde Kors ut boller og lys til de reisende på Tønsberg jernbanestasjon. Dette for å minne om at mange i julen trenger lys i mørke. Wenche Unni var der.
FASTE AKTIVITETER
Regelmessig besøk hos eldre ensomme – privat og på institusjoner. Følger de som vi besøker
til lege, tannlege, sykehus og på handleturer.
Side 12
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Handletralle på SIV som nå dessverre er slutt og på Træleborg som fortsetter. Overskudd fra
salget går til Besøkstjenesten.
Medlemmer har hjulpet til på Slagen bo- og servicesenter ved diverse anledninger – servering
og annet.
Hjelper lokalforeningen når det er behov for det.
ANNET
Levering av blomster til de som har feiret bursdag. Besøksvenner som har fylt runde år har
også fått blomster.
ARVEN ETTER GRETHE BAE 2016
Vi startet tidlig i januar med å planlegge en ny tur til Solgården.
Opphold fra 1 november til 15 november ble bestilt. Buss tur/retur Røde Kors Huset Gardermoen ble også ordnet.
Nå ønsket vi en større buss med heis for rullestoler da 3 stykker skulle ha med egen rullestol.
Denne gangen hadde vi fått innspill fra hjemmetjenesten om mulige deltagere. Vi besøkte flere
av deltagerne hjemme og informerte om turen. Deltagere og hjelpere ble invitert til møter.
Planlegging og informasjon til alle ble grundig gjennomgått og informert om og de fikk brosjyrer og ark med alle nødvendige opplysninger. Alle hjelperne skrev under på taushetsløftet og
de ble minnet om ansvaret de har under hele oppholdet. Det er viktig med reserveliste på
deltagere da vi har erfart at noen blir syke og ikke kan være med.
Hvordan plukke ut deltagere? Vi er takknemlig for tips om personer som trenger en slik tur.
Det var 18 stykker som reiste ned. Vi hadde gitt beskjed at vi trengte 6 transportstoler på
Gardermoen og de stod klar og ventet på oss.
Bussturen og flyturen gikk ellers veldig greit.
Dessverre var det en av deltagerne som ble veldig syk der nede 2 dager før hjemreise. Hun
ble innlagt på sykehus med sprukken pulsåre. Døtrene ble kontaktet og kom ned. Hun døde
etter 4 dager. Deltagerne var meget fornøyde med oppholdet. Solgården har tilbud om turer
under oppholdet som mange var med på. De fleste kveldene var det fin underholdning.
Solgården er et ideelt sted å reise. Vi føler oss godt ivaretatt, hyggelig betjening og god mat.
Regnskapsfører har god oversikt over økonomien, dette framkommer i regnskapet for
lokalforeningen.
Inger Aasland.
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Aktivitetsberetning for 2016:
Aktivitet:
Hvor skjer aktiviteten:
Hvor ofte:
Frivillige som deltar i aktiviteten:
Deltakere på aktiviteten:
Aktiviteter og tiltak for målgruppen:
Aktiviteter og tiltak for de frivillige i
aktiviteten:
Administrativt innsats for planlegging
av aktiviteten:
Røde Kors Ungdom
Aiona Ghinea
Sophia Leeber
Victoria Fæste
Sofie Thon
Tønsberg Ressurssenter for ungdom
Annen hver uke
20
3-4000
Noe aktivitet med EMA
Stands
Konsert
Sideaktiviteter med ressurssenteret
Medlemsmøter annen hver uke
Juletrefest på Oseberg
Kick-off konsert
Stand på slottsfjell
Bowling med ressurssenteret
Sommer- og juleavslutning
Helg på eidene
Kurs
Landsleir
Årsmøte/SUK
Side 13
Side 14
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 15
Side 16
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 17
Side 18
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 19
Side 20
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 21
Side 22
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 23
Side 24
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 25
Side 26
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 27
Side 28
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 29
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 30
HANDLINGSPLAN FOR 2017 Røde Kors Besøkstjeneste
Februar
6/02 Medlemsmøte.
Mars
6/03 Medlemsmøte. Påmelding til påskemiddag
April
1/04 Påskemiddag kl. 15.00
Mai
8/05 Medlemsmøte. Påmelding til sommertur
Juni
Sommertur. Dato og sted ikke bestemt
Juli – august
Ferie
September
4/9
Medlemsmøte.
Påmelding til medlemstur til Sverigetur
Sverigetur, dato ikke bestemt.
Oktober
2/10 Medlemsmøte
November
6/11 Medlemsmøte. Påmelding til julemiddag
Desember
4/12 Medlemsmøte. Påmelding til julemiddag
Alle medlemsmøtene starter kl. 19.00
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Aktivitetsplan for 2017, Røde Kors Ungdom
Aktivitet:
Røde Kors Ungdom
Aiona Ghinea
Sophia Leeber
Dilan Rasol
Karoline Silseth
Ida Christine Olsen
Hvor skjer aktiviteten:
Hvor ofte:
Behov for frivillige som deltar i
aktiviteten:
Deltakere på aktiviteten:
Aktiviteter og tiltak for målgruppen:
Aktiviteter og tiltak for de frivillige
i aktiviteten:
Administrativt innsats for planlegging av aktiviteten:
Tønsberg Ressurssenter for ungdom
Annen hver uke
20
Samme som i fjor eller mer
Flyktningkompis
Flere sideaktiviteter
Stand på Slottsfjell
Kampanjearbeid
Halloween-arrangement
Jobbe mer med seksuell helse
Sommer- og juleavslutning
Landsleir
Kursing
Medlemsmøter og årsmøte for ungdom
Side 31
Side 32
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 33
Side 34
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 35
Side 36
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 37
Side 38
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 39
Side 40
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 41
Side 42
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Valg Tønsberg Røde Kors 2017
Forslag:
Leder ett år:
Nestleder to år:
Styremedlem to år:
Styremedlem to år:
Styremedlem ett år:
Styremedlem (ikke på valg)
Varamedlem (ikke på valg)
Varamedlem ett år:
Per Annar Holm
Veronika Gunstveit
Ellen Kristine Bjørnsen
Kristin Helgesen
Sara Kristiansen
Svein Olav Lie
Odd Vegard Kandal-Wright
Dag Andersen
Leder lokalråd hjelpekorps: Tone Andersen
Leder lokalråd ungdom:
Aiona Ghinea
Leder lokalråd omsorg:
Inger Kløkstad
Side 43
Side 44
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 45
Side 46
Notater
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
ÅRSMØTE 2016 TØNSBERG RØDE KORS
Side 47
Notater
En Røde Kors Vestfold Produksjon — 2017
Design og produksjon; Tønsberg Røde Kors — Even Sparre Knudsen