oversikt over antall gratiskataloger til sykehus i 2017

Antall
1
2
4
4
5
5
6
6
6
6
8
9
9
10
10
11
12
14
15
15
19
19
19
19
20
21
22
23
23
25
27
27
29
30
30
34
36
36
38
38
38
45
45
49
50
50
57
60
64
68
68
68
72
72
75
75
75
79
80
90
90
98
Sykehus
Sykehuset Innlandet, BUP Kongsvinger
Geilomo Barnesykehus
Revmatismesykehuset AS
Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus
SuS, seksjon Gausel, AUV
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering SSHF (Kongsgård)
Betanien rehabilitering og sykehjem
Granheim Lungesykehus
Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus
Røros Sykehus
Sykehusapoteket Fredrikstad
Porsgrunn Legevakt
Sykehuset Telemark HF Kragerø
Nordlandssykehuset Lofoten
St. Olavs Hospital HF Østmarka
Modum Bad
Kysthospitalet
Haugesund Sanitetsforenings
Glittreklinikken
Lærdal sjukehus
Tønsberg DPS
Akershus universitetssykehus avd skadelegevakt
Spesialsykehuset for epilepsi
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Hallingdal Sjukestugu
Feiringklinikken
Odda Sjukehus
Valen Sjukehus
Kysthospitalet i Hagavik
Folloklinikken
Solli sykehus
Vestre Viken, Kongsberg sykehus
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordfjord Sjukehus
Martina Hansens Hospital
Helgelandssykeh.avd. Mosjøen
Sandviken Sykehus
Helgelandssykeh.Sandnessjøen
Sykehuset Innlandet Reinsvoll
Sykehuset Østfold Moss HF
Orkdal Sanitetsfor. Sjukehus
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Sykehuset Innlandet Sanderud
Nordlandssykehuset Bodø
Voss sjukehus
Sykehuset Namsos
Helgelandssykeh. Mo i Rana
Vestre Viken HF, psyk. Avd. Blakstad
Stord Sjukehus
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Unn Narvik Hammerfest sykehus
Sykehuset Innlandet Tynset
Stavanger Universitetssykehus
Vestre Viken Kongsberg Sykehus
Vestre Viken HF, Bærum sykehus
Vestre viken HF, Ringerike Sykehus
UiO, Klinikk for allmenn voksen, Institutt for klin.odontologi
Kirkenes sykehus
Kristiansund sykehus
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
100
102
113
113
113
120
120
120
120
135
135
135
150
180
180
188
210
225
225
240
261
263
518
638
Universitetssykeh.Nord-Norge
Sjukehusapoteket i Molde
Sykehuset Innlandet Lillehammer
Haugesund Sjukehus HF
Helse Førde HF
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Hamar
Sykehuset Levanger
UNN Harstad
Diakonhjemmets Sykehus AS
Radiumhospitalet HF
Ålesund sjukehus HF
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sørlandet sykehus Kristiansand
Sykehuset Innlandet Elverum
Haukeland Universitetssykehus
Sykehuset Østfold Fredrikstad
Sykehuset i Vestfold Tønsberg
St. Olavs Hospital HF
Sørlandet sykehus HF Arendal
Vestre Viken HF Drammen sykehus
Rikshospitalet HF (I)
Akershus Universitetssykehus HF
Ullevål Universitetssykehus HF