informasjon om generalforsamling i bakerovnsgrenda

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I BAKEROVNSGRENDA
HUSEIERFORENING 2017
Styret har nå den gleden av å informere om dato og sted for generalforsamling
2017:
Dato:
Sted:
Klokken:
30. Mars 2017
Øvre Toppenhaug Barnehage (Hus øvre)
19:00
Styret har foreløpig ikke mottatt noen saker som beboerne ønsker behandlet på
Generalforsamlingen. Siste frist for innmelding av saker settes til søndag 12.mars.
Beboere som har saker de ønsker skal tas opp på generalforsamlingen bes å sende
dette på e-post til [email protected]
Sakspapirer for generalforsamlingen vil bli sendt ut på e-post innen l5. mars.
Hvis noen ønsker sakspapirene på papir så ta kontakt med styret på e-post
[email protected]
Med vennlig hilsen
Styret
Bakerovnsgrenda Huseierforening
Bakerovnsgrenda Huseierforening
Årsberetning 2016
Side 1