innkalling med saksliste til årsmøte i tekna samfunnsutviklerne

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL
ÅRSMØTE I TEKNA SAMFUNNSUTVIKLERNE
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2017 OG ÅRSMØTEMIDDAG
Dato: 25. april 2017
Tid: 16:00, med etterfølgende årsmøtemiddag
Sted: Ingeniørenes hus / Tekna, Oslo
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Årsmelding 2016 – blir tilgjengelig på www.samfunnsutviklerne.no
6. Regnskap for faggruppen og tidsskriftet Kart og Plan 2016 – fremlegges på årsmøte
7. Arbeidsprogram 2017 – fremlegges på årsmøte, arbeidsprogram 2016 er tilgjengelig på
www.samfunnsutviklerne.no
8. Budsjett 2016 – fremlegges på årsmøte
9. Valg:
a. Styre og varamedlemmer
b.Medlemmer til valgkomite
10. Innkomne saker. Frist for saker som ønskes behandlet er 2 måneder før årsmøte.
Åpen post:
 Nytt fra faggruppen