Invitasjon 1.

Invitasjon
TAMBURMAJORKURS
TRONDHEIM
1. – 2. april 2017
Bindende påmeldingsfrist
20. MARS 2017
GENERELL INFORMASJON
Det er snart klart for marsjsesong igjen, og vi inviterer også i 2017 til vårt populære
tamburmajorkurs som denne gangen arrangeres lengst sør i regionen vår. Kurset passer
for de som skal fungere som korpsets tamburmajor, og som tidligere har liten eller ingen
erfaring fra denne funksjonen.
Kurstype:
Tamburmajorkurs
Tid og sted:
Trondheim: 1. – 2. april 2017
Oppmøte lørdag 1. april fra. kl. 10.00, med kursstart kl.11.00.
Avslutning søndag 2. april kl. 16.00.
Aldersgrense: 12 år
Kursavgift:
kr. 1600,- pr. deltaker.
Kursavgiften inkluderer 1 overnatting på skole, kursmateriell og alle
måltider.
Instruktør:
Ina Flotten Sørensen
Kursinnhold:
Tamburmajorens oppgaver i et musikkorps:






Tekn. arr.:
Tegnbruk
Taktmarkering
Drill med tamburstav (inkl. kast)
Stemmebruk, bruk av plystresignal
Holdning
Samarbeid med dirigent, leder, fanebærer etc.
Steindal Skolekorps
Arrangørene har voksent tilsyn på skolen hele døgnet under kurset.
NMF Trøndelag håper på stor oppslutning om tamburmajorkurset også i 2017, slik at
musikkorpsene har mulighet til å stille mest mulig forberedt til marsjsesongen, men tar
forbehold om at det melder seg nok deltakere til at kursene kan arrangeres.
Gørild M. Meland på regionskontoret, tlf. 98 24 11 65 (dagtid), eller e-mail:
[email protected], kan eventuelt kontaktes for nærmere opplysninger.
Bindende påmeldingsfrist: 20. mars 2017
Påmeldingsskjema
TAMBURMAJORKURS
Trondheim, 1. – 2. april 2017
MUSIKKORPSETS NAVN: ________________________________________________________________
ADRESSE: _____________________________________________________________________________
POSTNR: _______________POSTSTED:_____________________________________________________
KONTAKTPERSON: _________________________________________TLF:___ _____________________
DELTAGERS NAVN:_____________________________________________FØDT:____________________
ADRESSE: ____________________________________________________ TLF: _____________________
POSTNR: __________________ POSTSTED: __________________________________________________
E-POST:___________________________________________________________________
BAKGRUNN (kort om eventuell erfaring, tidligere kurs osv.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DELTAGERS NAVN:_____________________________________________FØDT:____________________
ADRESSE: ____________________________________________________ TLF: _____________________
POSTNR: __________________ POSTSTED: __________________________________________________
E-POST:___________________________________________________________________
BAKGRUNN (kort om eventuell erfaring, tidligere kurs osv.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dato: ________ Underskrift av korpsets leder: _________________________________
Påmeldingen sendes til NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 TRONDHEIM