program - Legeforeningen

PROGRAM
FREDAG 9. JUNI 11:00 Registrering, lunsj og åpen utstilling
12:30 ÅPNING v/avdelingsleder Martin Weisshaar
12:35
13:10
13:45
BORRELIOSE og andre FLÅTTBÅRNE sykdommer
Ordstyrer Unn Ljøstad
Flåttsenteret - Hvem er vi? Hva gjør vi? v/ Yvonne Kerlefsen og Harald Reiso
Flått og flåttbårne patogener i Norge v/ Vivian Kjelland (UiA)
Kan det være nevroborreliose? v/ Randi Eikeland
14:15 Kaffe/Utstilling
14:35
15:05
BORRELIOSE og andre FLÅTTBÅRNE sykdommer forts.
Ordstyrer Åse Mygland
Behandling av nevroborreliose med fokus på prosjektet BorrSci v/ Anne Marit Solheim
Andre flåttbårne sykdommer - Klinikk og lab-diagnostikk v/ Hanne Quarsten
15:45 Kaffe/Utstilling
16:15
16:40
17:05
17:30
VERTIGO
Ordstyrer Jon Marius Ørnes
Vertigo - ingen grunn til å bli svimmel; en klinisk nevrologisk disiplin v/ Martin Weisshaar
Apparativ vertigoutredning - hva er nytt og hva er nyttig v/ Per Monstad
Rehabilitering av vertigo v/ Guttorm Eldøen
Faglig program slutt - Minglings- og utstillingsområdet åpent til kl 18
LØRDAG 10.JUNI
08:30 Åpen utstilling
09:00
09:45
HODEPINE og SMERTE
Ordstyrer Åslaug Rudjord Lorentzen
Håndtering av hodepine - møte med pasienten v / Magne Bøe
Kreftmedisin EGFR-hemmer mot nervesmerter v/ Christian Kersten
10:30 Kaffe/Utstilling
10:45
11:10
11:35
Blandet drops fra FORSKNING på SSHF
Ordstyrer Martin Weisshaar
Multippel sklerose og fatigue v/ Åslaug R Lorentzen
Pasientopplevelser etter trombolyse v/ Siv Pettersen
Helseundersøkelsen i Søgne - TickVA v/ Erik Thortveit
12.00 Lunsj/Utstilling
13:15
13:45
14:10
PARKINSON
Ordstyrer Edith Fahre
Avansert behandling av Parkinson v/ Karen Herlofson
Ikke-motoriske symptomer ved Parkinson v/ Karen Herlofson
Parkinson og fatigue v/ Solgunn Odinsen Ongre
14:35 Kaffe/Utstilling
15:00
15:40
16:10
16:30
HJERNESLAG
Ordstyrer Ragnar Solhoff
Linjer i slagbehandlingen i Norge v/ Arnstein Tveiten
Differensialdiagnoser ved hjerneslag v/ Anita Vatne
”Wake up” hjerneinfarkt v/ Mary-Helen Søyland
Faglig program slutt - Minglings- og utstillingsområdet åpent til kl 17