icon_pdf vinterferie aktiviteter 2017

Velkommen til vinterferie på Skeie skole sfo
27. februar til 3.mars 2017
Mandag 27.
 1.-2.trinn frie aktiviteter på skolens område, ute og inne. Vi hjelper selvfølgelig
å sette i gang aktiviteter for de som trenger det.
 3.-4. trinn blåtur…..
Tirsdag 28.
 1. trinn; Blåtur, ikke godt å si hvor turen går i dag, men vi skal kooose oss!
 2. trinn; maledag, vi lager vinter og vår bilder med akvarellstifter/vannmaling
på akvarellark.
 3.-4. trinn; vi baker skillingsboller
Onsdag 1.mars
 1. trinn lager mat/suppe på skolekjøkkenet til alle på trinnet.
 2. trinn; blåtur, hvor skal vi??
 3.-4. trinn lager bilder med akvarellstifter
Torsdag 2. mars
 1. trinn; spilledag med brettspill og spill på smarttavlen
 2. trinn; lager mat til 2.trinn
 3.-4.trinn barna bestemmer dagen
Fredag 3. mars
 1. trinn; lekedag, ta med en leke husk å merke med navn!
 2. trinn; lekedag, ta med en leke, husk å merke den med navn
 3.4 trinn; playstationdag 
Felles for alle dagene,
 klær etter vær
 kjernetid 1000-1400, i dette tidsrommet er det aktiviteter. Vi ønsker at barn
skal være kommet til sfo innen klokken 1000 og være her frem til 1400
 To matpakker hver dag, drikkeflasker. Det er ikke melk i sfo-tiden
 Godt humør 
Vi gleder oss!!