Søknadsskjema - Vikna kommune

VIKNA KOMMUNE
RÅDMANNEN
Postadresse: Telefon:
Telefax
Postboks 133
7901 RØRVIK
74 30 00 70
74 39 33 12
74 39 33 00
Ferievikarer 2017
Navn:
Adresse:
Fødselsdato:
Telefon:
Søker på: (Prioritet) BRUK ID foran de ulike stillinger.
1.
2.
3.
Tidsrom du kan arbeide:
Utdannelse:
Praksis: (Arbeidsgiver /stilling)
Eks.år
Fra (dato) Til (dato)
Vedl.nr
Vedl.nr
Eventuelle tilleggsopplysninger gis på eget ark.
Merk: Lønnsansiennitet beregnes ut fra de attestene som følger søknaden. Alle attester for
tidligere arbeidsforhold (kopier) må derfor vedlegges søknaden. Dette gjelder også for søkere som
tidligere har vært vikarer. Ansiennitetstillegg for omsorgsansvar krever fødselsattest for barn
eller omsorgsbekreftelse fra offentlig person. Dette må vedlegges søknaden for lønnsberegning.
Søknaden sendes:
Vikna kommune
Søknadsfrist: 26.02.2017
V/ Rådmannen, Boks 133 Sentrum ,7901 Rørvik