Gunhild Dugstad

Gunhild Dugstad
PARTNER
E-POST
BRANSJEKOMPETANSE
[email protected]
Kapitalforvaltning og Private Equity
Industri og produksjon
TELEFON
+47 210 211 56
MOBIL
+47 95 70 25 83
FAGKOMPETANSE
Selskapsrett
Oppkjøp og fusjoner (M&A)
Kontraktsrett
Børs- og verdipapirrett
Gunhild Dugstad arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp,
selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Dugstad har bred erfaring som
prosjektleder for store og kompliserte transaksjoner, særlig i private equity
og industri.
UTVALGTE PROSJEKTER
Bistand til Nordic Capital i forbindelse med kjøpet av Lindorff og bistand til
Geveran Trading i forbindelse med salget av Aktiv Kapital.
Bistand til Orkla i forbindelse med etableringen av Sapa som joint venture
mellom Orkla og Hydro.
ARBEIDSERFARING
Partner, Wiersholm, 2015
Senioradvokat, Wiersholm, 2013-2015
Secondment, Allen & Overy LLP, 2011/2012
Fast advokat, Wiersholm, 2011-2013
Advokatfullmektig, Wiersholm, 2007-2011
UTDANNELSE
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Besøksadresse:
Dokkveien 1, 6. etg.
0250 Oslo, Norway
Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo, Norway
Telefon: +47 210 210 00
Telefax: +47 210 210 01
Org.nr.: 981 371 593
Web: http://www.wiersholm.no
E-post: [email protected]