Innbydelse - Feltkarusell 3 Søndre Hinnøy skytterlag

Innbydelse - Feltkarusell 3
Søndre Hinnøy skytterlag
Feltkarusell 3 arrangeres søndag 26. februar.
Oppstart kl.11.00
Det skytes vanlig feltprogram 30-skudd (5x6 skudd)
Jegere er velkommen til å delta på grovfelten.
Stevnet premieres etter skytterboka, og resultatene teller videre i feltkarusellen.
Avstander på alle hold opplyses om på standplass.
Eventuelle endinger, relevante opplysninger vil annonseres på nettside/ facebook.
Se sondre-hinnoy.no for resultater.
Innskudd:
 Finfelt:
 Grovfelt:
50 kr (Arr.avg. 20 kr)
50 kr (Arr.avg. 20 kr)
Håper på godt oppmøte og ønsker alle velkommen!