Eiendomsskatt 2017

Korrekt liste
SØRFOLD KOMMUNE - SKATTELISTE FOR EIENDOMSSKATT 2017
SKATTEOBJEKT
TAKSTSUM
Siso Energi AS
Norkraft Magasin AS - Kobbelv
ISE Produksjon Kvarv AS
ISE Produksjon Røyrvatn AS
Statkraft Energi AS, Kobbelv kraftverk
Lunds Energi Norge AS - Kobbelv
Smolten AS
SATS
PR.1000 KR UTLIGNET SKATT
2 497 725 878
138 627 647
9 909 000
18 131 000
929 416 923
36 951 919
11 079 000
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
17 484 081
970 394
69 363
126 917
6 505 918
258 663
77 553
Nordlandsnett AS, overføringslinjer Siso-Valjord - 1
9 200 000
Elkem AS, avd Salten Verk - overføringslinjer Siso-Valjord 2
10 600 000
Lakshola Energi AS - overføringslinjer Lakshola - Siso 1 og 2 17 300 000
Statnett SF, overf.linjer og trafostasjoner
360 000 000
Nord-Salten Kraft A/S, linjenett
46 600 000
ISE nett AS
66 051 000
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
64 400
74 200
121 100
2 520 000
326 200
462 357
Elkem AS, avd Salten Verk
Omya Hustadmarmor AS
Sisomar A/S
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
8 939 189
588 609
285 516
1 277 027 000
84 087 000
40 788 000
Side 1
Korrekt liste
SATS
SKATTEOBJEKT
TAKSTSUM
Smolten - Mørsvik
Acustus Sveis AS
Marine Harvest Norway AS
TeliaSoneria AS/Netcom
ISE Entreprise AS
Norkring AS
Signal Bredbånd AS
Kraft Tele AS
Telenor Norge AS
SUM
Straumen, 28. februar 2017.
PR.1000 KR UTLIGNET SKATT
80 595 000
5 756 000
40 029 000
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
564 165
40 292
280 203
4 875 000
1 100 000
950 000
32 000
1 400 000
24 100 000
3 214 605 489
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
kr 7,00
34 125
7 700
6 650
224
9 800
168 700
39 986 320
Kjellaug Bendiksen/økonomisjef
Side 2