Resultat-2016

THK BHG
REGNSKAP OG BUDSJETT
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontigent/ref fra hovedklubb
Refusjon hovedklubben mva
Kurs
Natur og Miljø kursstøtte
Inntekt stevne AG/LP
Inntekter MH
Inntekter stevne bruks
Inntekter stevne RL
Inntekter besøkshunden
Premier/vester
Inntekter kafe
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Budsjett
2018
Budsjett
2017
19 000,00
REGNSKAP
2016
14 850,00
150 000,00
20 000,00
50 000,00
160 650,00
5 580,00
75 920,00
0,00
4 900,00
2 300,00
22 000,00
315,00
12 474,00
7 625,22
306 614,22
5 000,00
15 000,00
10 000,00
269 000,00
Budsjett REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT
2016
2015
2015
2015
19 000,00
17 765,00
18000 Sum
23 375,00
150 000,00 133 460,00
200000
19 000,00
8 370,00
19000
50 000,00
33 832,00
60000
0,00
15000
15 000,00
4 696,00
5 000,00
10 750,00
2000
73 600,00
315,00
12 000,00
7 224,00
12000
270 000,00
313 387,00
326 000,00
0,00
REGNSKAP
2014
32 890,00
33 405,00
279 083,00
29 000,00
60 542,00
18 300,00
BUDSJETT
2014
16 000,00
0,00
300 000,00
30 000,00
80 000,00
2 000,00
6 000,00
12 168,00
473 388,00
426 000,00
REGNSKAP
2014
235 146,41
47 195,40
26 309,66
5 436,00
0,00
2 975,00
7 740,00
9 121,07
0,00
4 993,00
8 155,67
30 121,46
584,94
6 756,30
1 941,00
44 411,00
BUDSJETT
2014
225 000,00
75 000,00
DRIFTSKOSTNADER
Kurs
Stevner AG/LP
Stevner Bruks
Stevner RL
Besøkshunden
Kontingenter/reiser
Møter
Premier/vester
Annonser
Sosial/støtte
Utgifter kafe
Utstyr
Reprasjon/vedlikhold
Kontorrekvisita/regnskap
Postboks/porto
Andre kostnader
Regnskapsfører
Budsjett
2017
Regnskap 2016
100 000,00
98 287,97
50 000,00
51 790,08
15 000,00
8 257,70
20 000,00
20 410,26
25 000,00
5 000,00
1 188,00
10 000,00
11 565,17
12 000,00
0,00
0,00
5 000,00
3 240,00
15 000,00
13 965,73
50 000,00
18 964,92
5 000,00
7 718,55
10 000,00
13 427,00
2 000,00
354,90
9 297,48
10 000,00
Budsjett REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT
2016
2015
2015
2015
100 000,00
73 248,33
190000
60 000,00
57 433,99
50000
20 000,00
8 472,50
15000
15 000,00
12 824,00
5000
68 800,00
5 000,00
1 881,00
10000
6 000,00
5 805,45
10000
10 000,00
16 718,00
10000
0,00
0,00
5 000,00
1 090,00
10000
10 000,00
14 598,48
10000
25 000,00
13 578,55
35000
5 000,00
2 100,00
5000
15 000,00
4 247,60
7000
2 000,00
1 629,00
2000
SUM DRIFTSKOSTNADER
309 000,00
283 467,76
278 000,00
282 426,90
359 000,00
0,00
430 886,91
411 450,00
DRIFTSRESULTAT
-40 000,00
23 146,46
-8 000,00
30 960,10
-33 000,00
0,00
42 501,09
14 550,00
2 000,00
1 000,00
4 000,00
-3 000,00
1 606,84
0,00
2 751,00
-1 144,16
2 000,00
1 000,00
4 000,00
-3 000,00
1 953,70
0,00
3 398,50
-1 444,80
2 000,00
5 000,00
0,00
0,00
2 110,92
0,00
3 664,45
-1 553,53
-43 000,00
22 002,30
-11 000,00
29 515,30
-33 000,00
0,00
40 947,56
11 550,00
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER
Renteinntekter
Renteutgifter
Gebyr
SUM FINANSPOSTER
RESULTAT
25 000,00
6 900,00
15 000,00
10 000,00
0,00
40 000,00
3 000,00
7 000,00
0,00
4 550,00
3 000,00