Sak 2: Styrets forslag til forretningsorden

Sak 2:
Styrets forslag til forretningsorden
Ordstyrer: Agnete Skog
Referent: Marcel Niederhauser
Underskrive protokoll:
Alle fremmøtte medlemmer signerer på medlemslisten for å berettige sin stemmerett.
Tema som ikke står på sakslisten kan bli diskutert etter møtet, men blir ikke protokollført.