icon_pdf Invitasjon til dag 4 i kursrekken

BERGEN KOMMUNE
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Notat
Saksnr.:
Saksbehandler:
Emnekode:
201600812-10
LASA
ESARK-234
Til:
Fra:
Dato:
02. mars 2017
Invitasjon til dag 4 i kursrekken «Eksamen og vurdering 2017»
Kursrekken er beregnet for ledere/eksamensansvarlige ved skolene.
Eksamen har vært og vil være omgitt av en rekke formaliteter som sikrer at
eksamensavviklingen skjer innenfor rammer som er like for alle, og som bidrar til
forutsigbarhet og rettferdighet.
I den forbindelse inviterer Fagavdelingen til siste dag i kursrekken «Eksamen 2017», denne
gang spesielt rettet mot skoleledere/eksamensansvarlige på ungdomstrinnet.
Samlingen omhandler:
- formelle forhold rundt eksamen
- organisering av eksamen, skriftlig og muntlig
- klagebehandling
Tid: Mandag 13. mars 2017, kl 0830-1130
Sted: Nøstegaten 58A, kursrom i 1. etasje. Parkering i Klostergarasjen for dem som kjører.
Alle skoler med ungdomstrinn bør delta. Hver skole får en kvote på inntil 3 deltakere.
Kursrekken er åpen for deltakere fra privatskolene. Kursrekken er gratis for deltakerne, men
skolene må selv dekke eventuelle vikar- og reiseutgifter.
Fagavdelingen ved Lasse Salthella tlf 55 56 23 84 og Janneke Tangen tlf 55 56 24 78 er
ansvarlig for kursrekken.
Påmelding til kursrekken skjer i BK-Læring. Søkeord: Eksamen Bergen
Påmeldingsfrist er torsdag 9. mars 2017.
Lasse Salthella - saksbehandler
Jan Eide - seksjonsleder skole
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.