Lyst å være bassengvakt på Skogli? - Skogli Helse

Lyst å være bassengvakt på Skogli?
Skogli Helse- og rehabiliteringssenter AS, som privat rehabiliteringsinstitusjon, er en del
av spesialisthelsetjenesten. Mottak av pasienter er basert på avtale med Helse Sør-Øst
RHF..
Institusjonen har ca. 38 helsefaglige stillinger fordelt på lege, psykolog, fysioterapeut,
syke- og hjelpepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, sosionom og idrettspedagog.
Størstedelen av pasientgruppen er relatert til langvarig smerte, revmatologiske
sykdommer, etterbehandling etter ortopedi og livsstilsrelaterte plager (diabetes, hjertekarsykdom). Se skogli.no for mer informasjon om Skogli!
Søknadsfrist: 10.03.2017
Tiltredelse: snarest
Søknad sendes til:
Ann CathrinAa- Madsen på e-post:
[email protected]
Bassengvakt 4% fast stilling
Arbeidsoppgaver: Vakt i Skoglis basseng, hver tirsdag fra kl. 19:00 – 20:30. Både brukere på institusjonen og
personer fra lokalområdet benytter seg av bassenget i dette tidsrom.
Søkere må kunne svømme og være komfortable i vann. Det gjennomføres internt livredningskurs. Vi ønsker
søkere som er omgjengelige og samarbeidsvillige, og liker å omgås andre mennesker.
Personlig egnethet vil vektlegges.
Søker må være fylt 18 år. Lønn i henhold til regulativet.
Nærmere opplysninger om denne stillingen kan rettes til faggruppeleder Ann Cathrin Aa. Madsen,
Tlf.: 61 24 92 18
Håper du ønsker å bli en del av et spennende arbeidsmiljø!