icon_pdf Plan for aktivitet og trivsel, Arna

Plan for aktivitet og trivsel MARS
Avdeling Utløbakken
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Gåturer m/Hjartebanken kl.
11:30-12:30 for gr. 1, 2 og 3
Bingo kl. 11:30 i kantinen
Mandag 6. Sangstund v/Diakoniutv.
kl. 17:00-17:45 i hallen
Tirsdag 7.
Onsdag 8. Onsdag 8.
Torsdag 9.
Syng med oss v/Bg.Kultursk.
Kl. 10:55-11:40 på gr. 3
Kl. 11:50-12:35 på gr. 6
Andakt kl. 12:30 i hallen
Strikkeklubb kl. 12:00 i
kantinen
Mandag 13. Aktivitet v/ungdommer fra
Ytre Arna skole kl. 12:3013:20 (sted: se oppslag)
2017 på Arna Helseheim
Avdeling Stølsvegen
Fredag 3.
Bingo kl. 11:30 i kantinen
Onsdag 8.
Andakt kl. 11:30 i hallen
Fredag 10.
Bowling kl. 12:00 i kantinen
Tirsdag 14. Tirsdag 14. Syng med oss
v/Bergen Kulturskole
Kl. 10:55-11:40 på gr. C
Kl. 11:50-12:35 på gr. A
Onsdag 15. Festtangen barnehage
besøker gr. C ca. kl. 11-12
Mandag 20. Konfirmanter med
vaffelvogn kommer rundt på
alle gruppene 16:40-18:00
Onsdag 22. Andakt m/nattverd
kl. 11:15 i hallen
Tirsdag 14. Arna Seniordans kl. 12:00 i
hallen
Fredag 24.
Onsdag 15. Gåturer m/Hjartebanken kl.
11:30-12:30 for gr. 4, 5 og 6
Tirsdag 28. Syng med oss
v/Bergen Kulturskole
Kl. 10:55-11:40 på gr. C
Kl. 11:50-12:35 på gr. A
Mandag 20. Aktivitet v/ungdommer fra
Ytre Arna skole kl. 12:3013:20 (sted: se oppslag)
Tirsdag 21. Syng med oss v/Bg.Kultursk.
Kl. 10:55-11:40 på gr. 1
Kl. 11:50-12:35 på gr. 4
Onsdag 22. Andakt m/nattverd
kl. 12:30 i hallen
Mandag 27. Aktivitet v/ungdommer fra
Ytre Arna skole kl. 12:3013:20 (sted: se oppslag)
Torsdag 30. Klessalg v/Seniorklær kl.
10:30-14:00 i kantinen
Det kommer egne oppslag for hver aktivitet
Kafé kl. 11:30-12:40 i
kantinen/hallen
Onsdag 29. Gåturer m/frivillige og
trivselskoordinator kl. 12:0013:30 på gr. A og B
Torsdag 30. Gåturer m/frivillige og
trivselskoordinator kl. 12:0013:30 på gr. C og D
Fredag 31.
Klessalg v/Seniorklær kl.
10:30-14:00 i kantinen
Det kommer egne oppslag for hver aktivitet
Røde Kors handlevogn kommer
hver mandag på begge byggene