Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema til Gymnastikkfestivalen 2017
(FYLL UT SKJEMA OG LEVERE DET PÅ TURN / TA BILDE AV DET OG SEND PÅ EPOST: [email protected])
NAVN PÅ TURNER: _______________________________
FØDT: ____________________________
STEVNE NR (INKL ÅRETS): _______
T-SKJORTE STR: ______________
FOR TURNERE FØDT 1999 – 2004:
Hvilke dager skal vil du delta(sett kryss):
Fredag – søndag ___ (kr 1000,-)
Lørdag – søndag ____ (kr 750,-)
Søndag ____ (kr 300,-)
Velg workshop på søndag (0-2 stk):
Parkour_____ (+kr 60,-)
Cheerleading/partnerstunt ____ (+kr 60,-)
FOR TURNERE FØDT 2005 – 2010 (søndag) kr 300,- :
Velg workshop (0 – 2 stk):
Luftbane (født 2008 – 2010): ____ (+ 60 kr)
Akrobatikk (født 2008 – 2010): _____ (+ 60 kr)
Skumapparater (født 2008 – 2010): _____ (Gratis)
Akrobatikk (født 2005 – 2007): ____ (+ 60 kr)
Parkour (født 2005 – 2007): ____ (+ 60 kr)
Dans, lær på stedet (født 2005 – 2007): ____ (+ 60 kr)
Betaling til kontonummer: 0530.39.53312 eller Vipps til Tjøme Turnforening. Merk
betaling med turnerens navn
PÅMELDINGSFRIST MANDAG 6. MARS