SLIK GJØR DU DET

NÅ SKAL VI ISOLERE
Håndbok om isolering mot varmetap og støy
JANUAR 2012
BYGG
glava.no
Hvordan gjøre en smart
investering som reduserer
strømregningen og øker
boligverdien?
Det er viktig å redusere varmetapet før
dimensjonering av varmeanlegget.
5
VELG
VARMEKILDE
4
VIS OG KONTROLLER
ENERGIFORBRUKET
3
UTNYTT SOLENERGIEN
Solvarmeanlegg
Begynn her
2
REDUSER STRØMFORBRUKET
Energieffektive hvitevarer og belysning
1
REDUSER VARMETAPET
Isolasjon, tetting, vinduer/dører, balansert ventilasjon
Metode for helhetlig ENØK-rehabilitering:
1. Begynn med å redusere varmetapet i boligen, slik at
energibehovet blir mindre.
2. Reduser strømforbruket med energieffektive hvitevarer og belysning = mindre energibehov.
3. Utnytt solenergien til varmtvann og oppvarming av
boligen.
4. Vis og kontroller energiforbruket med automatiske
strømsparingssystemer.
5. Tilslutt velger du varmekilde som i størst mulig grad
er basert på fornybar energi.
Dette hefte inneholder
ETTERISOLERING:
Etterisolering av loftsbjelkelag
4
Etterisolering av loft med W-takstoler
5
Etterisolering av skråtak på loft
6
Etterisolering av yttervegg
7
Isolering rundt vinduer og dører
12
Gulvbjelkelag mot kjeller
13
Gulvbjelkelag mot friluft
14
Isolering av kjellergulv
15
Isolering av vegg i kjeller
16
Isolering av kjelleryttervegg
22
LYDISOLERING:
Lydisolering mot eksisterende vegg
8
Lydisolering av innvendig skillevegg
9
Lydisolering - flytende gulv
10
Lydisolering - himling (tak)
11
NYBYGG/TILBYGG :
Isolering rundt vinduer og dører
12
Isolering av gulvbjelkelag
19
Isolering av tak med W-takstoler i tilbygg
20
Isolering av yttervegg i tilbygg
21
Isolering av kjelleryttervegg, telesikring
22
Ringmur, gulv på grunn, markisolering
23
DIVERSE:
Oppbygging av kjølerom
17
Oppbygging av badstu
18
3
ETTERISOLERING AV LOFTSBJELKELAG
For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen i
loftsbjelkelaget. Samtidig kan du beholde loftet kaldt hvis det er ønskelig. Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. GLAVA® Rull
rulles ut mellom bjelkene.
Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre
må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du
ved å bruke ruller. GLAVA® Rull er spesielt godt komprimert ved pakking og er lette å få brakt
opp gjennom trange loftsluker.
Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for
nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Neste lag
rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider.
Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord, og ikke damptette plater (som spon). Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller
annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen.
150 + 150 mm
GLAVA® Rull
Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god
lufting på loftet.
Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre fuktigheten i luften fra å trenge inn i konstruksjonen, og
skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Det er viktig at dampsperren er helt tett, slik at du unngår varmetapet og at varm
og fuktig inneluft kommer ut i en kaldere del av konstruksjon og kondensere. Kondens og fukt i konstruksjonen vil øke faren for
sopp- og råteskader.
På kalde loft skal dampsperren ligge under bjelkelaget, det vil si at den må monteres på undersiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen
på veggene og omvendt.
Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor
ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, hvor downlights monteres, slik at det i
sin helhet er nedenfor og ikke går igjennom luft- og damptettesjiktet.
4
ETTERISOLERING AV LOFT MED W-TAKSTOLER
Hvis du bare skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta taket den mest lønnsomme investeringen du kan gjøre. Fra tidlig på 60-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte Wtakstoler. Krypeloft i hus fra 60, 70 og 80-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I
forhold til dagens standard er også disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere
disse husene.
Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak.
Legg et nytt lag på det opprinnelige laget med isolasjon. Hvis den gamle isolasjonen er skadet,
tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon.
GLAVA® Rull er det ideelle produktet å benytte. Pakkene er relativt små i volum og er lette å tre
gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm som er på nivå
med hva byggeforskriftene i dag forlanger.
Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs
veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet.
Papp/papir
2 x 150 mm GLAVA® Rull
Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre fuktigheten i luften fra å trenge inn i konstruksjonen, og
skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Det er viktig at dampsperren er helt tett, slik at du unngår varmetapet og at varm
og fuktig inneluft kommer ut i en kaldere del av konstruksjon og kondensere. Kondens og fukt i konstruksjonen vil øke faren for
sopp- og råteskader.
På kalde loft skal dampsperren ligge under bjelkelaget, det vil si at den må monteres på undersiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen
på veggene og omvendt.
Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor
ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, hvor downlights monteres, slik at det i
sin helhet er nedenfor og ikke går igjennom luft- og damptettesjiktet.
5
ETTERISOLERING AV SKRÅTAK PÅ LOFT
Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil
dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen.
36x48 mm lekter spikres mot taket mellom de gamle sperrene, for å sikre at det blir en luftespalte på 48 mm innerst mot det eksisterende tak.
Vindsperre festes til lektene og klemmes med tynne lekter/sløyfer.
Isolasjonen kappes til med min. 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Rull gir best
utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen
bør være minimum 150 mm. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm.
Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen.
Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen.
Fuktsperre festes til sperrene/stenderne. Pass
på å være nøye med fuktsperren slik at det blir
tettest mulig (overlapping og klemming av
skjøtene) for å hindre luftlekkasjer.
Så monteres kledning av plater eller panel.
Brukes det panel skal fuktsperren
klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke
klemmer fuktsperren tilstrekkelig alene.
Luftespalte
Vindsperre
Innv. kledning
Fuktsperre
GLAVA® Plate / Rull
6
ETTERISOLERING AV YTTERVEGG
Etterisolering av yttervegg gjøres ofte som en kombinasjon av ønsket om bedre isolasjonstandard, nye vinduer og nytt panel, kort sagt en rehabilitering av husets utvendige fasade.
Fjern gammelt panel.
Bruk lekter (spikerslag) 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm, som festes godt til veggen
(husk at de skal bære det nye panelet), og gir plass til henholdsvis 50 og 70 mm tykk
isolasjon.
Lektene monteres med 600 mm senteravstand. Lektene kan monteres vertikalt som på
illustrasjonen eller horisontalt alt ettersom det er ønskelig med liggende eller stående panel.
GLAVA® Extrem er det riktige valget ved etterisolering av yttervegg.
Utenpå stenderne/isolasjonen legges GLAVA®
Vindsperre. Skal du ha liggende kledning vil
stående spikerslag (30 x 48 mm) sikre både
klemming av vindsperre og lufting av kleding.
Ved stående kledning monteres først sløyfer
som sikrer klemming av vindsperre og “lager”
et luftesjikt. Så monteres liggende (horisontale)
lekter som spikerslag for utvendig kledning.
Eksisterende vegg
GLAVA® Extrem
GLAVA® Vindsperre
Utlekting
Utv. panel
Spikerslag
7
LYDISOLERING MOT EKSISTERENDE VEGG
Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg
mot den eksisterende veggen.
For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan
lett ødelegge et forventet godt resultat. Den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av
f.eks 48 x 73 mm. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min.
10 mm. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag eller GLAVA® Laftestrimmel.
Stenderne må ikke presse mot svillene.
Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skal isolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er
ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være
«tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.
Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres
platene i form av gips- eller sponplater. Benytt
gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi
den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er
lufttett i alle skjøter og overganger mellom
vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv. Bruk her
elastisk fugemasse. Platelagene må ikke limes
sammen.
Platene monteres forskjøvet i forhold til
hverandre.
8
Eksisterende vegg
GLAVA® Plate/ Rull
2 lag gipsplater
Dempesjikt av Svillunderlag
eller GLAVA® Laftestrimmel
GLAVA® Rundlist og elastisk
fugemasse
LYDISOLERING AV INNVENDIGE SKILLEVEGGER
Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med GLAVA® Plate/Rull. I de fleste boliger er lydisoleringen meget dårlig fordi man
som regel ikke fyller innvendige konstruksjoner med isolasjon.
Demonter de eksisterende veggplatene slik at hulrommet kommer til syne.
Hulrommet fylles helt med isolasjon. Husk at det ikke er nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle Lydplater. Disse har betydelig høyere pris, mens
resultatet blir ikke nevneverdig forbedret.
Etter at hulrommet er fylt opp med GLAVA®
Plate/Rull, monteres platekledningen på plass.
Ved valg av kledning derimot skal denne være
«tung» og «bøyelig», f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.
13 mm gipsplate e.l.
GLAVA® Plate/Rull
13 mm gipsplate e.l.
9
LYDISOLERING – FLYTENDE GULV
Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være svært sjenerende, og kan til tider oppfattes som støy. Legges et flytende gulv med GLAVA® Trinnlydplate reduseres trinnlyden
vesentlig.
Langs veggene legges kantavstivning med 2 - 3 mm spalte mot vegg for å hindre nedbøyning i
randsonene. Kantavstivningen er et 19 mm bord f.eks. 19x48 mm. GLAVA® Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten. Platene legges i forband og med plan belagt
side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter.
Over GLAVA® Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter. Utførelse og
materialvalg er avhengig av funksjonskravet. Platene legges med 7 - 8 mm spalte mot vegg.
I spalten legges GLAVA® Rundlist og det tettes med elastisk fugemasse.
GLAVA® Trinnlydplate kan støpes på. Oppå
trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent
plastfolie med 50 cm overlapp og tapede
skjøter. Plastfolien skal føres litt oppover
veggen. Deretter legges min. 50 mm armert
påstøp med 5 - 10 mm spalte mot vegg. Det
tettes med fugemasse. Avrettingsmasse kan
og benyttes på Trinnlydplaten. Konsulter
produsent. Over gulvsponplater/armert
påstøp/avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett e.l.
10
Fugemasse
Kantavstivning
Gulvspon/spon + gips/armert påstøp
GLAVA® Trinnlydplate
GLAVA® Parkettunderlag
GLAVA® Rundlist
Bærende stabilt undergulv
Parkett
e.l.
LYDISOLERING – HIMLING (TAK)
Sjeneres du av støy fra rommet over finnes det en løsning som du kan utføre selv, med enkle
midler.
Denne metoden gir deg muligheten til å lage en lydhimling uten å rive ned den gamle
himlingen. Metoden egner seg svært godt til rehabilitering i eksisterende bygg.
GLAVA® Lydreduksjonsbøyler type D (lydbøyler) festes i taket. Bøylene monteres med en
avstand på 1200 mm.
I bøylene festes lekter, min. 30 x 48 mm, med en senteravstand på 600 mm.
Isolasjon monteres mellom lektene. Bruk 50 mm eller 70 mm GLAVA® Plate/Rull.
Til lektene festes så plater. Det skal brukes to
platelag av gips eller spon. Ønskes trepanel må
dette monteres utenpå to platelag for optimal
lyddemping. Platene må ikke limes sammen, og
plateskjøtene må forskyves i forhold til hverandre.
Platelagene avsluttes 6 - 8 mm fra veggene. I
spalten legges GLAVA® Rundlist og det fuges
med elastisk fugemasse.
Lydbøyle type D
30 x 48 mm lekt c/c 600 mm
2 lag 13 mm gipsplater e. l.
Fugemasse og Rundlist
11
ISOLERING RUNDT VINDUER OG DØRER
Når du setter inn nye dører eller vinduer er det viktig at tettingen rundt blir riktig utført.
Hele hulrommet skal fylles, også eventuelle fóringer.
GLAVA® Dyttestrimmel egner seg godt til å tette fuger med. Den elastisk isolasjonen følger
husets bevegelser, og har like god isolasjonsevne etter 5 som 50 år.
Ved montering av dyttestrimmel begynner man øverst i hjørnet av vinduet eller døren.
Mens strimmelen rulles ut dytter man den inn som en U-form ved hjelp av en spak eller
trekile. Dytt ikke for hardt. GLAVA® Dyttestrimmel leveres i praktiske bæreposer eller i sekk.
Alternativ til GLAVA® Dyttestrimmel er fugeskum. Merk at fugeskum ekspanderer under
herding og krever stor overvåkenhet ved bruk. Dette er en av grunnene til at vindu- og dørprodusentene anbefaler GLAVA® Dyttestrimmel.
Påse at dyttestrimmelen slutter tett om
eventuelle justeringskiler, klosser eller tilsvarende.
En dyttespak medfølger i den bærbare produktforpakningen, som du får kjøpt hos byggevareforhandlere over hele landet.
Plater
GLAVA® Plate /Rul
12
Karm
GLAVA®
Dyttestrimmel
GULVBJELKELAG MOT KJELLER
I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra
undersiden.
Fyll det eksisterende bjelkelaget med GLAVA® Plate/Rull .
Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med 10 mm overmål på bredden og min. 10 mm
overmål i lengderetningen.
Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette
utbedres før isoleringsarbeidet starter.
På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres gips- kryssfiner- eller trefiberplater. Disse
platene vil sikre at platene holder seg på plass,
samtidig som de fungerer som vindsperre.
Brukes det panel skal det monteres en vindsperre på bjelkelaget før panelen monteres.
Innv. gulvbord
GLAVA® Plate
Plater el. panel
Gulvbjelke
13
GULVBJELKELAG MOT FRILUFT
I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt
isolert gulvbjelkelag.
Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved
kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting bør dette utbedres før ioleringsarbeidet starter.
Isolasjonen monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er
600 mm, kappes isolasjonen med 10 mm overmål. Her kan GLAVA® Plate/Rull benyttes.
Under isolasjonen og bjelkene festes så en vindsperre. Det er viktig at kryperommet er godt
ventilert. Sørg for at alle ventiler i muren står
åpne.
Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken for å hindre fuktavdunsting fra grunnen.
Innv. gulvbord
GLAVA® Plate
Vindsperre
Gulvbjelke
14
ISOLERING AV KJELLERGULV
Dersom kjelleren skal innredes, er det viktig å påse at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er
tørr må dette utbedres først. Tykkelsen på isolasjonen bestemmes utifra isolasjonsbehov og
kjellerens takhøyde.
Mot betonggulvet legges en 0,20 mm plastfolie, som fuktsperre, med 50 cm overlapp.
Tilfarere av f.eks. 48 x 73 mm legges ut med senteravstand 600 mm. Det gir plass til 70 mm
isolasjon. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler.
NB! Hvis det ikke er isolasjon under det eksisterende gulvet må det ikke isoleres mer enn
50 mm i tilfarergulvet, pga. fare for kondens.
GLAVA® Plate/Rull monteres mellom tilfarerne.
22 mm sponplater eller gulvbord festes til
tilfarerne. Sponplatene limes og skrues fast til
tilfarerne.
Til slutt legges parkett, laminat e.l.
PS. Det finnes også justerbare tilfarere som vil
forenkle justeringen betydelig. Med justeringsskruer i plast (evt. andre uorganiske materialer)
vil evt. kondensering ikke bli så kritisk..
Tilfarer
Fuktsperre
GLAVA® Plate/Rull
22 mm spon, gulvbord e.l.
Parkett e.l.
15
ISOLERING AV VEGG I KJELLER
Unyttede kjellerarealer kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen.
Undersøk om kjelleren er tørr. Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden.
Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige
bindingsverket ved at betongveggene får betydelig temperaturheving.
Stenderne monteres ca. 20 mm fra veggen. Ved bruk av 48x48 mm eller 48 x 73 mm stendere
kan du benytte 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen.
For gjenfylte kjelleryttervegger anbefales at minst 1/3 av isoleringen ligger på utsiden av
muren. Bunnsvill bør settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. GLAVA® Svillunderlag.
GLAVA® monteres mellom stenderne. Bruk gjerne GLAVA® Rull som rulles ut fra bunn
til toppsvill, uten unødige skjøter. Isoler bak sviller og stendere. Hvis det ikke er isolert på
yttersiden brukes max. 50-70 mm for betongvegger og 70-100 mm for lettklinkervegger.
16
Generelt bør man være forsiktig med bruk av
fuktsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør
være at dersom mer enn halve ytterveggen er
gjenfylt med masser, sløyfes fuktsperren. Innvendig fuktsperre hindrer uttørkning av byggfukt
og frarådes ved store oppfyllingshøyder.
Innv. kledning
Det bør av samme grunn heller ikke benyttes
veggplater eller maling med stor dampmotstand.
Til slutt monteres plater e.l. Benyttes panel
anbefaler vi at det monteres en vindsperre før
panelen for å eliminere evt. støv.
Bunnsvill på kapillærbrytende sjikt
Grunnmur
GLAVA® Plate/ Rull
OPPBYGGING AV KJØLEROM
Et kjølerom er nyttig å ha, men det må bygges riktig. Kjølerom bør bygges som et “rom
i rommet”. Her benyttes GLAVA® Plate/Rull. Til en gjennomsnittsfamilie bør kjølerommet
være på 3-6 m2. Temperaturen i kjølerommet bør være 4-7° C.
Kjølerom bygges med en luftespalte på ca. 10 cm mot eksisterende konstruksjon, for å sikre
god lufting rundt kjølerommet og forhindre oppfukting ved lekkasjer eller diffusjon. God lufttetting er særdeles viktig for et godt resultat. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre
av plast med klemte skjøter på varm side.
Til slutt monteres den innvendige kledningen. Til innvendig kledning må det benyttes
materialer som ikke setter smak på matvarene, og som er dampåpne. Her kan det anbefales granpanel eller gipsplater.
På innsiden av kjølerommet brukes en dampåpen vindsperre. Ikke plasser kjølerommet mot
rom med høy temperatur eller høy luftfuktighet
som bad, badstu, fyrrom e.l.
Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av
tre, bygges med luftespalte på samme måte
som for veggene. Gulv mot oppvarmet rom med
etasjeskiller av betong, porebetong eller lettklinker kan lages som et flytende gulv.
Legg fuktsperre på dekket og sørg for klemte
skjøter. Legg f. eks. 20 mm GLAVA® Trinnlydplate, for isolering, og 22 mm gulvspon. Husk
kantavstivning.
Utv. kledning varm side
Fuktsperre (mot varmt rom)
GLAVA® Plate/Rull
Innv. kledning
Vindsperre
17
OPPBYGGING AV BADSTUE
Bygg din egen badstue med enkle hjelpemidler. For en familie bør størrelsen være på minst
3 m2. En 5 kW varmeovn er som regel tilstrekkelig varmekilde.
For å sikre lufting mellom husets eksisterende vegger og tak, og de nye i badstuen, festes
først et listverk, minimum 20 mm, før lektene monteres. Lektene bør tilsvare 100 mm
isolasjon.
Etter at isolasjonen, min. 100 mm, er lagt på plass mellom spikerslagene monteres nytt
panel. I private badstuer anvendes ikke fuktsperre, men det legges et lag med kraftpapir eller
ullpapp før panelet monteres. Innvendig panel med kvist og harpikslommer bør unngås.
Her anbefales granpanel med max. bredde på 95 mm. Badstuovn bør monteres på samme
vegg som døren. Lufteventil monteres på motsatte vegg høyt oppe. Ventil for luft inn monteres bak ovn og lavere.
Er gulvet et uisolert betonggulv kan det legges
73 eller 98 mm tilfarergulv. Under tilfarerne bør
det legge et kapillærbrytende sjikt av grunnmurspapp for å hindre oppfuktning av tilfarerne.
Det må lages et ventilert luftesjikt mellom det
eksisterende gulvet og isolasjonen.
Legg evt. stubbloftsplater og isoler med 50 mm
GLAVA® Plate/Rull.
Oppå tilfarerne legges 22 mm vannfast spon og
gulvbelegg. Husk at gulvbelegget skal føres opp
bak panelen.
Minimum 20 mm luftet hulrom
100 mm GLAVA® Plate/Rull
Innv. panel
Gulvbelegg
Luftespalte
18
ISOLERING AV GULVBJELKELAG
Når det gjelder tilbygg til huset skal tilbygget isoleres med minst samme standard som byggeforskriftene angir for nye hus. Er trebjelkelaget mot det fri, kreves 300 mm isolasjon for å
tilfredsstille kravet.
Ved lav høyde under bjelkelaget kan det benyttes stubbloft av 15 mm bord pluss
forhudningspapp eller 12 mm porøse trefiberplater. Husk å utvise stor nøyaktighet ved montering av vindbeskyttelse under bjelkelaget for å unngå kalde gulv.
I bjelkelag som isoleres fra oversiden benyttes gjerne GLAVA® Rull som rulles ut mellom
bjelkene. Den beste måten å isolere et bjelkelag fra oversiden er å rulle isolasjonen ut i to lag.
På den måten reduseres antall skjøter til et minimum. Ved plattformkonstruksjoner mot uoppvarmet rom (kjeller) foretas isoleringen fra undersiden.
Monter 22 mm sponplater på bjelkelaget. Bruk
GLAVA® Parkettunderlag hvis du skal ha parkett,
eller laminatgulv på toppen.
Parkett
3 mm GLAVA® Parkettunderlag
22 mm sponplate
GLAVA® Rull
Alternativt kan selvbærende gulvbord/parkett
erstatte sponplater. Dette vil redusere oppbygningshøyden, noe som kan være en fordel i rom
med lav takhøyde.
Benyttes tregulv anbefaler vi å anvende ullpapp.
Papp
Stubbloft
19
ISOLERING AV TAK MED W-TAKSTOL I TILBYGG
Når du bygger på kan du isolere rikelig og riktig uten at det koster deg noe særlig ekstra.
Spesielt på et kaldt loft er dette viktig. Her er det bare isolasjonen som koster ekstra.
Derfor bør det isoleres i henhold til byggeforskriftene med 300 mm isolasjonstykkelse.
Start med GLAVA® Rafteplate innerst ved veggen. Platen er belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse. Skyv platen utover i raftet til avstanden mellom undertak og
rafteplate er min. 50 mm.
GLAVA® Takstolplate i 300 mm tykkelse er grei å montere. Takstolplaten legges opp i en
operasjon som er tidsbesparende i forhold til å legge opp isolasjonen i to lag. GLAVA®
Takstolplate er laget slik at den kan anvendes både til 36 og 48 mm brede undergurter.
Undergurten kan være inntil 150 mm høy.
Med GLAVA® Takstolplate får du et sammenhengende isolasjonslag også over bjelkene.
Takstolplaten leveres både med og uten papir.
Det er ikke noe krav til at isolasjonen mot et
kaldt loft skal være papirbelagt. Allikevel ser
vi at endel bruker dette for å hindre at støv ol.
går ned i isolasjonen samt at papiret hindrer
“utlufting” av øverste del av isolasjonen hvis
vind-hastigheten på loftet er høy.
Min. 50 mm luftespalte
GLAVA®
Takstolplate
GLAVA® Rafteplate
Fuktsperre
20
ISOLERING AV YTTERVEGG I TILBYGG
I tilbygg skal det isoleres med minst samme standard som angitt i byggeforskriftene for nye
hus. Kravet er 250 mm i yttervegg, men mange bruker 200 mm som er mulig p.g.a. omfordelingsregelen hvor redusert isolasjon i veggen kompenseres med mer isolasjon i andre deler av
bygget, for eks. i taket.
Etter at veggen er ferdig, monteres isolasjon fra innsiden. Ved å benytte GLAVA® Rull får du et
skreddersydd produkt som ved normal stenderhøyde eliminerer både kapp og skjøter.
Til ytterveggens stenderverk, som bør gi rom for 200 mm til 250 mm isolasjon, festes først
vindsperre med klemte skjøter. Deretter settes det opp et lektesystem som vil fungere som
lufting samt spikerslag for utvendig kledning.
For å unngå kondensering må du IKKE starte oppvarming før fuktsperren er montert.
Fuktsperre monteres med omlegg og klemte
skjøter. Monter innvendig kledning.
Ved bruk av 200-250 mm isolasjon i vegg kan
det være fornuftig å legge fuktsperren inn i
veggen slik at elektriske installasjoner kan
monteres uten å bryte fuktsperren. Husk at det
skal være 3 ganger så mye isolasjon på utsiden
av fuktsperren, som på innsiden.
Utv. kledning
Utlekting
GLAVA® Vindsperre
Stender c/c 600 mm
GLAVA® Plate/Rull
Fuktsperre
Innv. kledning
21
ISOLERING AV KJELLERYTTERVEGG / TELESIKRING
Når det gjelder isolasjonsmateriale under bakken er det riktige valget et av StyrofoamTM produktene. Produkter av mineralull og typen
EPS har ikke de kvalitative egenskapene overfor fukt og langtidsbelastninger som XPS produktene StyrofoamTM. Det lønner seg å
koste på et bedre isolasjonsmateriale når du bygger. Det er dyrt og mange ganger umulig å gjøre jobben igjen. StyrofoamTM har godt
dokumenterte egenskaper (50 årsverdier) slik som lav varmeledningsevne, lavt fuktopptak og gode trykkfasthetsegenskaper.
Minimum 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen skal ligge på utsiden av muren ved isolering av kjeller og underetasje. Ved utvendig isolering
eliminerer man kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Ytterveggene holdes tørre og varme, betongveggen får en betydelig temperaturheving og faren for innvendig kondens minimeres. Ved tilbakefylling med stedlige
gravemasser benyttes Perimate DI-A-N som har drensriller i overflaten hvor vannet ledes ned til dreneringen. Ved selvdrenerende grunn
eller fylling med drenerende masser brukes StyrofoamTM 250 SL-A-N.
Pilarer og søyler er erfaringsmessig
spesielt utsatt for telehiv. Selv pilarer til
frostfri dybde kan løftes av telehiv fordi
jordmassene fryser fast rundt pilaren.
For å unngå dette må det støpes en stor
forankringsplate (1 x 1 m) under frostsonen. Med telesikring av StyrofoamTM
isolasjonsplater får du en enkel og trygg
fundamentering.
Det er irriterende med trapper som
kommer ut av stilling eller beveger seg
med årstidene. Hvis trappen er forbundet
med huset kan det lett oppstå skader.
Slike problemer unngår du med en enkel
telesikring med StyrofoamTM 250 SL-A-N.
Her er vist en inngangstrapp med et
underliggende lag av StyrofoamTM
250 SL-A-N som markisolering.
Mer informasjon finner du i brosjyrene “Telesikring” og “Isolering i bakken”. Finnes på glava.no
22
Asfalterte, stenbelagte innkjørsler med
telehiv og telesprekker er ingen tjent med.
Omlegging er kostbart. Legg heller inn en
telesikring med markisolering av
StyrofoamTM 250 SL-A-N.
RINGMUR, GULV PÅ GRUNN OG MARKISOLERING
Teknisk forskrift stiller betydelige krav til varmeisoleringen for å begrense varmetapet fra huset. Gulv og ringmursisoleringen er øket
kraftig for å unngå kalde gulv og stort varmetap til omgivelsene. Hvis grunnen er telefarlig må det brukes markisolering slik at ringmuren
ikke utsettes for teleløft.
En rasjonell, arbeidssparende og teknisk fullverdig måte å sette opp ringmuren på er å benytte GLAVA® Ringmurssystem.
Selve Ringmurselementet er en isolert forskaling med pålimt fibersementplate på yttersiden som ikke trenger videre behandling.
Ved telefarlig grunn er det nødvendig
å markisolere utenfor fundamentet.
Som en følge av de skjerpede krav til et
godt isolert gulv innebærer redusert
varmetap fra bygningen en økt risiko for
teleproblemer. Benytt StyrofoamTM XPS
isolasjon som har lukket cellestruktur,
lavt fuktopptak og god isolasjonsevne.
GLAVA® Ringmurselement er en genial
løsning ved støping av ringmur.
Elementets form hvor endene er gjerdet
45° og at det ikke er forskjell på topp og
bunn av elementet, gjør at du klarer deg
med ett element også for å bygge innvendige og utvendige hjørner. Elementene
låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem.
Isolerte gulv på grunnen inkl. ringmuren
skal ligge på et minst 100 mm drenerende lag med pukk eller singel.
Det benyttes normalt GLAVA® EPS S 80
isolasjon. Kravene til isolasjonstykkelse vil ligge et sted rundt 200 mm
avhengig av grunnforhold og bygningens
størrelse. Isolasjonen bør legges i to lag
med forskutte skjøter.
Spesialbrosjyre om GLAVA® Ringmurselement og Mengdeberegningsprogram for komplett gulv på grunn løsning finnes på glava.no
23
GLAVA®
- ekspert på norske forhold siden 1935
Glava AS
Sandakerveien 24C, D11
Postboks 4461 Nydalen
0403 OSLO
Tlf: 69 81 84 00 - Faks: 69 81 84 78
e-post: [email protected]
Bestilling
Ordre: [email protected]
Grønn ordrefax Oslo: 800 33 915
Grønn ordrefax Stjørdal: 800 80 444