Møteinnkalling Fellesnemnda 2. mars 2017

Fellesnemnda Lardal og Larvik
Innkalling
Saksliste nr: 4/17
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:
Møterom Larvik, Romberggt. 4
02.03.2017
Kl 09:00 - 12:00
Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som sørger for innkalling av
varamedlemmer.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Ekstraordinært arbeidsmøte ref. vedtakspunkt 2 i sak FEL-003/17;
Rådmannen legger til rette for et arbeidsmøte med FN for en prosess frem til forslag
for budsjett for nye Larvik.
Til behandling:
Sak nr.
014/17
Sakstittel
Eventuelt
Larvik den 20. februar 2017
Knut Olav Omholt
Utvalgsleder, ordfører Lardal
Rune Høiseth
Nestleder, ordfører Larvik