Dagens utgave av Holberggrafene

Holberggrafene
1
3. mars 2017
Bedre og bedre dag for dag
«Stå med føtene saman. Løft høgrearmen. La venstrearmen kvile på stolen. Der.
Sving venstrefoten fram og tilbake. Der ja. Og køyr. Tralalalalalalala.»
2
Kunstig lav arbeidsledighet i Norge
«Om vi ikke tar med de på tiltak, ville vi hatt en ledighet
på cirka 4 prosent i Sverige. Om vi i tillegg ikke tar med
personer med nedsatt arbeidsevne, ville vi også ha hatt
en registrert arbeidsledighet på rundt 2,8 prosent.»
Kilde: TV2
3
Sysselsettingen har falt med oljeprisen
4
Stor næring – få arbeidsplasser
Omsetning 2016
Antall ansatte
Omsetning pr. ansatt
5
kr. 38 mrd.
15.000
kr. 2,5 mill.
kr. 30 mrd.
1.600
kr. 18 mill.
Kan det være så vanskelig da?
6
Verden bruker snart 100 millioner fat olje pr. dag
noe som tilsvarer 1000 liter i året for hver innbygger på kloden
Estimat EIA
7
Russland er da størst på noe
8
Den enes død, den andres brød
9
Rentenisten Norge
Kilde: E24.no og Skagenkonferansen 2017
10
Fra oljebaron til rentenasjon
11
Ett tonn pr. kineser
12
Okser og bjørner
Kilde: First Trust
13
Lurt av tilfeldigheter
11 dager på rad med kursoppgang
Det har denne uken
versert
artikler
i
media som påpeker at
sist vi hadde 11 dager
på rad med kursoppgang
i
det
amerikanske
aksjemarkedet var i januar
1987. Da endte det
med børskrakk (ni
måneder senere).
Dette er i våre øyne et
klassisk eksempel på
misbruk av statistikk
basert på noe som
utelukkende skyldes
tilfeldigheter.
Sannsynligheten for
at 11 børsdager på
rad
har
positivt
fortegn, er faktisk
1/2000 (0,5^11), ergo
kan vi forvente at
dette
skjer
i
gjennomsnitt
ca.
hvert 10. år.
Kilde: Dagbladet og NRK.no
14
For de som vil fordype seg mer i temaet, anbefales boken
«Fooled by Randomness» av Nassim Taleb.
Oppløftende, selv om det ser svart ut
*
* Real rate of return (adjusted for inflation)
15
Ingen skyer i horisonten?
Historisk gjennomsnitt
16
Ukens korrelasjon
Kilde: tylervigen.com
17
Hush now baby, baby, don’t you cry…
18
Ha en beskjeden helg
10-0
1. Bergen har majestetiske Ulriken. Stavanger har den lille
fartshumpen Ullandhaug, mest kjent for en bondegård fra
Stavangers storhetstid, jernalderen. Bergen 1, Stavanger 0.
2. Bergen har Kygo og Sondre Lerche. Stavanger har Tore Tang. 2-0.
3. Stavanger skulle lage bybane, men det ble bare krangling.
I Bergen var alle enige, og utbyggingen skjedde i lynraskt tempo.
3-0.
4. Bergen har tre millioner besøkende hvert år. Stavanger har en
håndfull utlendinger som tror de er i "Saint Avanger". 4-0.
5. Brann - Viking. Se på tabellen. 5-0.
6. Stavangers mest populære turistattraksjon er Lysefjord, som ikke
engang ligger i Stavanger. Bergen har verdensberømte Fløibanen.
6-0.
7. Hjertet av Bergen er Torgallmenningen, en vakker plaza.
Stavanger har den lille plassen foran McDonald's. 7-0.
8. Bergen har stolte Smålungeren, Stavanger har det dystre
mygghullet Breiavannet. 8-0.
9. Bergen har historiske Bryggen og Vågen. Stavanger har en
fattigmannsvåg omkranset av Norges mest harry utesteder. 9-0.
10. Sist, men ikke minst: Bergensere er kledelig beskjedne. 10-0.
Førstesiden i Stavanger Aftenblad etter at statens fornybarfond
ble lagt til Stavanger og restauranten Sabi Omakase fikk en
dekkstjerne.
19
Leserinnlegg i Bergens Tidende av Jon Tufto
Return to sender
Mottar du Holberggrafene
som en videresending fra
andre?
Registrer deg og motta Holberggrafene direkte fra oss:
Ja takk, jeg ønsker å motta Holberggrafene
20
Investere i våre fond ?
Med BankID kan du raskt kjøpe fond eller
opprette en spareavtale på våre nettsider:
(Klikk på bildet over for å sette pengene dine i arbeid)
21
.. og for ordens skyld
De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Macrobond og baserer seg
ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke
at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt
analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre
oppfatning uten varsel.
Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg
av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken
direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken
av denne analysen.
Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i
denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.
Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til
Holberg Fondene.
Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning.
Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet,
fondenes risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
22