Styringsgruppa for kornsatsing i Hedmark

Styringsgruppa for kornsatsing i Hedmark
Strand Unikorn Jostein Fjeld
[email protected]
Fiskå Mølle Kjetil Aandstad
[email protected]
Felleskjøpet Kristian Thunes
[email protected]
Hedmark Bonde- og Småbrukarlag Arne Østlund [email protected]
Hedmark Bondelag Karsten Thoner
[email protected]
Landbruksrådgivningen Innlandet Harald Solberg [email protected]
Landbruksrådgivningen Øst Otto Sveen
[email protected]
Hedmark Fylkeskommune Kjell Børresen
[email protected]
Kommunene i Glåmdalen Ivar Solberg
[email protected]
Kommunene på Hedmarken Anne M. Lundby [email protected]
Fylkesmannen i Hedmark Joar Brukvangen
[email protected]
Sekretariat for styringsgruppa
Fylkesmannen i Hedmark Lars Martin Hagen [email protected]
Fylkesmannen i Hedmark Karoline Finstad Vold [email protected]