Brevmal Akershus

Til
Distriktsstyret i Akershus Røde Kors
Lokalforeninger i Akershus
Distriktsrådene for hjelpekorps, omsorg og ungdom
Lokalrådene for hjelpekorps, omsorg og ungdom
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Revisor
Avd:
Akershus Røde Kors
Lillestrøm,
3. mars 2017
Innkalling til distriktets årsmøte 2017
Distriktsstyret i Akershus Røde Kors innkaller til distriktets årsmøte for Akershus Røde Kors, Lørdag 25.
mars 2017, kl. 13:30 ved Fjordholmen Hotell i Asker, og inviterer til årsmøtehelg samme sted i tiden 2526. mars. Alle lokalforeninger i Akershus Røde Kors kan, og bør være representert med delegater på
distriktsårsmøtet.
Vi oppfordrer lokalforeningen til å invitere med observatører fra sine aktiviteter, og vi ønsker alle
frivillige velkommen til vår inspirasjonskonferanse, søndag 26. mars. (Se egen invitasjon.)
Årsmøtedokumenter og øvrig rammeprogram for årsmøtehelgen finnes på våre nettsider.
Påmeldingsfrist er 10. mars. Påmelding kan sendes samlet for lokalforeningen via lokalforeningsleder
(delegasjonsleder) ved å benytte dette skjemaet. Alternativt kan påmelding sendes enkeltvis via denne
siden, men dette skal avklares med din leder FØR du melder deg på. Påmelding er bindende. Spørsmål
om påmelding og deltakelse kan rettes til distriktskontoret.
Velkommen til inspirerende og utviklende dager!
Med vennlig hilsen
Post- og besøksadresse:
Skedsmogt. 3C
2000 Lillestrøm
Fakturaadresse:
Postboks 1540
7435 Trondheim
Tlf:
05003
web:
www.rodekors.no/akershus
Orgnr:
975 387 003
Bank:
1621.10.04081
Akershus Røde Kors er en distriktsorganisasjon av Norges
Røde Kors. Distriktsorganisasjonen er en selvstendig enhet
og er ansvarlig for de forpliktelser som den og dens
spesialavdelinger påtar seg.