søknad om kulturmidler 2017

SØKNAD OM KULTURMIDLER
2017
NAVN / HOVEDLAG / ORGANISASJON / PERSON, SØKER :
Adresse:
Tlf:
E-post:
Leder / kontaktperson :
Mob:
Tlf:
Kasserer:
E-post:
Tlf:
Postgiro / bankgironr:
E-post:
Antall undergrupper/grupper:
Medlemstall:
Barn:
DELER AV KOMMUNEN VIRKSOMHETEN GJEDER
SETT KRYSS/SKRIV
HELE
NORDLI
SØRLI
TUNNSJØ
KOMM.
Voksne:
EN KRETS
FLERE
KRETSER
KATEGORI
SETT KRYSS
BARN/UNGDOM IDRETT/
SANG/
FILM/TEATER/
ANDRE
FRILUFTSLIV MUSIKK KUNST/LITTERATUR FORMÅL
SØKNADSSUM:
Driftstøtte:
Vedlegg som skal følge søknaden :
Vedlegg 1: Regnskap foregående år
Vedlegg 2: Årsberetning foregående år
Vedlegg 3: Budsjett for inneværende år
Vedlegg 4: Beskrivelse av aktivitetsplan for året/ prosjektet
Søknadsfrist: 20. mars 2017
For sent innkomne søknader eller manglende søknader vil ikke bli behandlet.
Søknaden sendes: Lierne kommune / Epost: [email protected]
Heggvollveien 6
7882 Nordli