Uke 9

Ukas fokus:
FROLAND SKOLE
UNGDOMSTRINN
Vi er positive når vi møter
andre.
4820 FROLAND
LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 9
Mandag 27/2 – fredag 3/3 - 2017
Beskjeder
Skolens telefonnummer: 37 40 64 20
e-mail: [email protected]
Kroppsøving for hele trinnet både mandag og torsdag. Sam Eyde bruker
svømmehallen.
Prøver
Norsk
Lærebok:
FRA SAGA
TIL CD 8A
Mål:
Lekse:
-
Kjenne til ulike virkemidler som brukes i tegneserier
Kjenne til tegneseriens historie
Jobbe med utdelt prosjekt om tegneserier
Gruppa:
Leseverksted hver mandag.
Husk boka di!
Engelsk
Mål: Kunne gjøre rede for trekk ved historie i Storbritannia.
Lekse: Les teksten 5B «The Diary of Tilly Middelton» på s. 106-107. Gjør oppgåve 10 &
11 på side 108. Pugg ukas gloser: Anniversary, beheaded, cart, clever, execute, fortress,
mutter, neat, pleasure, smooth. Pugg også ukas verb: hang- hit, på s. 206.
Matematikk
Mål: Kunne plassere punkter i et koordinatsystem.
Lekse:
Blå: G16, G17, G21 og G22.
Gul:
Rød: G66, G67, G68 og G70
Gruppa:
Mål:
Naturfag



beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og
sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har
endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
Lekse: Les s. 226 – 239 + «Test deg selv» s. 239
.
Samfunnsfag
Mål:
-
Hold deg oppdatert på nyheter.
Kunne fortelle om den franske revolusjon
Lekse:
-
KRLE
Les s. 144 – 151
A: Finn svar i teksten s. 151
B: Tenk selv oppg. 1, 2 og 9 s.152
Følg med på nyhetene!
Ordenselevene har ansvar for å presentere ukas nyheter på fredag.
Mål: Kune vite hva er profet er og navn på noen profeter i Bibelen.
Lekse:
A. Les s. 148-154. Gjør oppgave 1 og 2 på side. 158
B. Les s. 148-158. Gjør oppgave 1-4 på side 158.
Spansk
Mål: Kunne bruke verbet jugar al riktig, og kunne bruke påpekende pronomen riktig.
Lekse til tirsdag: Les og oversett side 54. Gloser side 116, fra og med deportes til og med
goles. Repetisjon fra uke 6.
Lekse til torsdag: Les og oversett side 55. Gloser side 116, fra og med la seleccion til og
med los jóvenes.
Tysk
Mål: Kunne navn på familiemedlemmer. Kunne uttrykke fortid (presens perfektum).
Lekse til tirsdag: Se på familiekartet side 102 og lær deg hva familiemedlemmer heter på
tysk.
Lekse til torsdag: Les hele tekst B og oversett fra Esben til Also, los. side 104. Gloser side
114, fra og med hat gekriegt til og med finden. Gjør oppgave A4 side 104.
Engelsk fordypning
Mål:
-
Kunne følge en oppskrift på engelsk
Lekse:
Musikk
Følg oppskriften på s. 175 og lag pizzaen hjemme! Nyt!
Mål: kunne diskutere/si noe om særtrekk ved rytmisk musikk- blues, jazz og rock`n roll.
Vi jobber i OPUS og synger i kor
KRØ
Lekse: Være i fysisk aktivitet 2x30 minutter.