PDF, 206 kB - Åfjord kommune

ÅFJORD KOMMUNE
SKATTELISTE EIENDOMSSKATT 2017 Ajourført pr. 27.02.2017
Navn og adresse
Gnr.
Bnr.
Festenr.
Takstsum
Skattesats
Utskrevet skatt
Breivold Energi AS, 7170 Åfjord
kr
4 528 000,00
0,007 kr
31 696,00
Ugedal Energi AS, 7170 Åfjord
kr
3 803 000,00
0,007 kr
26 621,00
Amundal E-verk, 7170 Åfjord
Berdal og Møllslett Kraftlag AS,
7170 ÅFJORD
Norkring AS
TeliaSonera AS
ICE Norge AS
Breiband.no AS
Telenor Norge AS
Trønder Energi Nett AS, 7496
Trondheim
Trønder Energi Kraft AS, 7496
Trondheim
kr
258 600,00
0,007 kr
1 810,20
kr
312 000,00
kr
793 000,00
kr 3 188 000,00
kr
291 000,00
kr
132 112,00
kr 22 558 000,00
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
kr
kr
kr
kr
kr
kr
2 184,00
5 551,00
22 316,00
2 037,00
924,78
157 906,00
kr 387 691 000,00
0,007 kr 2 713 837,00
kr 49 782 000,00
0,007 kr
348 474,00
E.A.Smith AS, 7493 Trondheim
35
8
kr
3 090 000,00
0,007 kr
21 630,00
Norgesskjell AS, 7170 ÅFJORD
47
3,21
1 kr
1 695 000,00
0,007 kr
11 865,00
Johs.J.Syltern AS, 7170 ÅFJORD
Åfjord Landbruksverksted 7170
ÅFJORD
58
58
kr
1 208 000,00
0,007 kr
8 456,00
58
87
kr
1 761 000,00
0,007 kr
12 327,00
Fakturering
Johs.J.Syltern AS, 7170 ÅFJORD
Stjern AS, 7170 ÅFJORD
Einar Haugsnes AS, 7170
ÅFJORD
58 386,387,388
59
61
65, 80, 140,
59 309
Trøndersmolt AS, 6690 AURE
Fosen Gjenvinning, 7177
REVSNES
Refsnes Fiskeindustri AS
84
95 7,11,12,14
96
26
kr
kr
Tore Løkke AS, 7177 REVSNES
Egil A. Stjern AS, Fagergård,
7170 ÅFJORD
Guttelvik Næringspark AS,
7177 REVSNES
98
46
30
90
Minde Skjell AS, 7170 ÅFJORD
Snadder & Snaskum AS, 7100
RISSA
Refsnes Laks AS, 7177
REVSNES
Salmar Farming AS Lokalitet
Krabbholmen
Salmar Farming AS Lokalitet
Hosenøyan
Salmar Farming AS Lokalitet
Gjæsingen
Harsvik Brygge AS v/Trond
Slind, 7178 STOKKØY
Kyst-Tele AS
1
104 19,20,41
63
91
11
75
kr
kr
5 616 000,00
5 225 000,00
0,007 kr
0,007 kr
39 312,00
36 575,00
kr
1 213 000,00
0,007 kr
8 491,00
1 kr 15 000 000,00
0,007 kr
105 000,00
4 845 000,00
1 200 000,00
0,007 kr
0,007 kr
33 915,00
8 400,00
kr
2 393 000,00
0,007 kr
16 751,00
kr
600 000,00
0,007 kr
4 200,00
kr
3 057 000,00
0,007 kr
21 399,00
kr
315 000,00
0,007 kr
2 205,00
kr
425 000,00
0,007 kr
2 975,00
kr 13 030 986,00
0,007 kr
91 216,90
kr 34 262 243,00
0,007 kr
239 835,70
kr 10 523 662,00
0,007 kr
73 665,63
kr
8 440 252,00
0,007 kr
59 081,76
kr
kr
500 000,00
2 557 913,00
0,007 kr
0,007 kr
3 500,00
17 905,39
Vassneset Eiendom AS
Lerøy Hydroteck AS, 7177
REVSNES
Statnett Sjøkabel
Taubåtkompaniet AS Kai
Barøya
Fosen Biovarme AS
58
274
kr
4 937 000,00
0,007 kr
34 559,00
98
1
3 kr
kr
2 973 000,00
232 537,00
0,007 kr
0,007 kr
20 811,00
1 627,76
65
58
1
280
kr
kr
640 000,00
4 400 000,00
0,007 kr
0,007 kr
4 480,00
30 800,00
Tore Løkke AS, 7177 REVSNES
58
182
kr 1 000 000,00
kr 604 477 305,00
0,007 kr
7 000,00
kr 4 231 341,14