Vi inviterer til internasjonal kvinnedag på Ynglingen! Her vil det bli

Vi inviterer til internasjonal kvinnedag på Ynglingen!
Her vil det bli kulturelle innslag, appeller og sosial
sammenkomst med bespisning.
Ta med mat/kake til felles matbord.
Kaffe/Te blir ordnet av komiteen.
Vi møtes på Ynglingen Hamar, Furnesvegen 1
8.Mars
fra kl. 18.00-21.00
Gratis Inngang
NB! Arrangementer er KUN for kvinner
Arrangementskomiteen består av:
Internasjonal kvinnegruppe ved Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening,
K-Forum & Hamar Frivilligsentral
We invite to international women’s day at Ynglingen!
It will be cultural perfomances, Appeal and
social gathering with a snack.
Please bring some snack/food or cakes to the
social gathering for all of you.
Coffee and Tee would be sorted out by the comitee.
We meet at Ynglingen Hamar, Furnesvegen 1
8.Mars
from: 18.00/6PM - 21.00/9PM
Free entrance
Note! This event is for women only!
Comitee consist of:
Internasjonal kvinnegruppe ved Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening,
K-Forum & Hamar Frivilligsentral