Prosjektleder - Bygg

Kirkelig Fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 kirkegårder.
Fellesrådet har også ansvar for utvikling og vedlikehold av 20 kirkebygg, fire kapeller og ett krematorium. Sammen med
menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende
folkekirke, og at gravferdstjenesten blir utført på en verdig måte.
Bygg- og Eiendomsavdelingen hos Kirkelig fellesråd i Trondheim består av 10 fagpersoner.
Avdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle våre kirker, kapeller og
driftsbygg. Bygningsporteføljen varierer fra spennende historiske middelalderbygninger til moderne
nybygg. Avdelingen har også ansvar for prosjektering, utvidelser og nybygg av kirkegårdsanlegg.
Utvikling av kirkebygg og kirkegårdsanlegg innebærer mange spennende og varierte oppgaver, og
innovative løsninger.
Prosjektleder - Bygg
For å styrke vår kapasitet og kompetanse innen byggprosjekter, søker vi etter
engasjert prosjektleder.
Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:




Prosjekt- / byggeledelse for nybygg, ombygging, vedlikehold, rehabilitering av
våre bygg og eiendommer, med helhetlig ansvar for prosjektets økonomi,
framdrift, sikkerhet og kvalitet, fra planlegging til ferdigstillelse.
Interne saksutredninger, planer, prosjektunderlag og legge til rette for
tilbudsarbeider
Gjennomføre anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse
Saksbehandling, herunder utredninger, reguleringssaker opp mot kommune,
planarbeid, forvaltningsoppgaver og rapportering
Innkjøp av varer og tjenester (offentlig anskaffelse)
Krav til kvalifikasjoner:




Det søkes primært etter arkitekt med universitets- eller høgskoleutdanning
Ingeniør / sivilingeniør bygg med særlig relevant erfaring og kompetanse kan
bli vurdert.
Relevant arbeidspraksis og god praktisk forståelse av byggeprosesser,
offentlig saksbehandling og planarbeid
Erfaring fra, eller spesiell interesse for verneverdige bygg vil bli tillagt vekt
God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Søker må ha førerkort og disponere bil
Det er ønskelig med:




Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse på tverrfaglig nivå.
Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, langtidsplanlegging /
budsjettering.
Gode økonomi- og IKT- kunnskaper.
Erfaring og kjennskap til byggebransjen, relevant lov- og regelverk samt
byggekontrakter.
Kjennskap til, og interesse for kulturminner og gamle bygg.
Den som tilsettes er fleksibel og løsningsorientert med gode samarbeids- og
kommunikasjonsevner. Må kunne ta initiativ og ansvar, være pådriver,
oppsøkende og jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
Vi tilbyr:






Lønn etter avtale
Fast stilling i 100%
Offentlig tjenestepensjon samt gode gruppelivs- og forsikringsordninger.
Selvstendige, spennende og varierte arbeidsoppgaver med historiske og
spesielle bygg
Et godt og variert tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling og
opplæring
Fleksitidsordning
For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for Bygg - og
Eiendomsavdelingen, Arne-Ingolf Norwich, tlf. 901 41 250, eller en uforpliktende prat
med vår samarbeidspartner Avantas v/ Ketil Selven, tlf. 907 56 180.
Avantas garanterer konfidensiell behandling også ovenfor oppdragsgiver inntil annet
er avtalt.
Kortfattet søknad og CV registreres på www.avantas.no/stillinger
innen 27.03.2017