Saksliste - Birkenes kommune

Birkenes kommune
Innkalling
for
Tjenesteutvalget
Møtedato:Mandag 06.03.2017
Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna
Møtetid: 18:00 - 20:00
Møte starter med presentasjon knyttet til viltforvaltning, lov og forskrift, fra
representanter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Saksliste
Saksnr
Tittel
011/17
Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2017
012/17
Meldinger
1
Hovedtall januar 2017
013/17
Delegasjonssaker
014/17
JUSTERINGER RETNINGSLINJER KULTURPRISER
015/17
Mindre endringer RETNINGSLINJER KULTURMIDLER
016/17
Høringsuttalelse NOU 2016-17 På lik linje
017/17
Avsluttende prøver i norsk, samfunnsfag og statsborgerskap
018/17
Klage på vedtak -Søknad om fradeling etter jordloven - gnr. 20 bnr. 5 i
Birkenes
019/17
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom - Gnr 163 Bnr 2, i
Birkenes
020/17
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 124/4 og gnr 92/22
i Birkenes
021/17
Høringssvar om oppheving av vannscooterforskriften
022/17
Vurdering av endring i forskrift om minsteareal for hjort
023/17
Delegasjon viltloven
Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden mandag, tirsdag,
torsdag og fredag 10:00 – 15:00 og på www.birkenes.kommune.no/Politikk
Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon 37 28 15 00.
Birkeland, 27.02.2017
Alfred S Kylland
Leder
Halvor Nes
Utvalgssekretær