språket på 300 år

SPRÅKET PÅ 300 ÅR
Kåseri med Sylfest Lomheim
Sylfest Lomheim snakkar om
endringane i språket frå 1814 og
kva språk vi kan ha i 2114.
Morosamt for alle!
Sted:Kinosalen/biblioteket
Tid: Tysdag 7. mars kl. 19.00
Pris: kr 50
Billettsalg på biblioteket eller www.saudakino.no
Arrangør: Ryfylkebiblioteket Sauda med støtte
frå Fritt ord og i samarbeid med Sauda sogelag