Kalender - Arrangementsdetaljer - Personskadeforbundet LTN Sør

Kalender - Arrangementsdetaljer
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag
Årsmøte
tir 28.02.2017
Sted:
Tider:
Kategori:
Øvrig informasjon:
Fys.med Lian
18:00
Event
INNKALLING OG DAGSORDEN TIL ÅRSMØTET
Personskadeforbundet LTN Sør-trøndelag fylkeslag avholder sitt årsmøte
Dato: 28.02.17 Sted: Lian rehabiliteringssenter Klokkeslett: 18.00
Årsmøtedokumentene blir utdelt på møtet. Ønsker du å få disse på forhånd, ta kontakt med:
Ann Aune på mail : [email protected] eller tlf: 928 33 612
Personskadeforbundet LTNs vedtekter sier følgende om hvem som har rett til å stemme på
årsmøtet:
”Alle lagets medlemmer som har betalt kontingent på det tidspunkt årsmøtet holdes har adgang
og stemmerett på årsmøtet”.
1/4
Kalender - Arrangementsdetaljer
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag
Enkeltmedlemskap gir rett til å avgi en stemme.
Ett familiemedlemskap gir rett til å avgi to stemmer også om kun den ene møter og har fullmakt
fra
den andre.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer, sekretær, to til tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen
2/4
Kalender - Arrangementsdetaljer
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag
4. Styrets beretning
5. Revidert regnskap og revisors beretning
6. Innkomne saker
7. Budsjettforslag
8. Handlingsplan
9. Valg
10. Avslutning
Velkommen til årsmøtet!
3/4
Kalender - Arrangementsdetaljer
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag
Med vennlig hilsen styret i
Personskadeforbundet LTN Sør-trøndelag fylkeslag
Utskriftsdato: man 24.04.2017
SimpleCalendar 0.8.13b
Liker du denne komponenten; gi gjerne et lite bidrag ved å klikke her .
4/4