Lene Westgaard

Norges grønneste fylke
Lene Westgaard-Halle
VKEF
twitter: @lenewestgaard
Klimaendringene er vår tids største utfordring
27%
Biler, båter, tog og fly står
for ca. 27 % av verdens
energiforbruk
40%
Bygg står for 40 % av
verdens energiforbruk
100%
Energiforbruket i bygg vil
i 2050 tilsvare dagens
totale energiforbruk
– dersom vi ikke gjøre noe
Parisavtalen – nok et elitistisk hinder, eller en mulighet?
Konsekvensen av smart klimapolitikk
(pris solceller $/w)
Bygg
Transport
Vår visjon er et Vestfold der alle bygg produserer mer
fornybar energi enn de bruker – og å skape et marked i
resten av landet!
Masdar City
Klima- og energinøytral bydel
•
Lierstranda skal bli en klima og ernginøytral
bydel
Solsmaragden i Drammen. Solceller i fasade og
på tak
Verdens nordligste plusshus - If we can
make it here, we can make it anywhere
Horten vgs