VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2017

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL
ÅRSMØTET 2017
I år velges leder, 2 styremedlemmer for 2 år, 2
varamedlemmer for 1 år samt revisor
|
Som lederkandidat:
Aud Vogt Johansen
Styremedlemmer (for 2 år)
Toril Ovnerud
Tina Cecilie Myhre
Styremedlemmer (1 år igjen)
Laila Stuanes
Vibeke Oseth Gustavsen
Som varamedlemmer for 1 år:
Silje-Jeanette Didriksen
Caroline Tollefsen
Revisor:
Irina Olsen
Samtlige personer er forespurt og har sagt ja til å ta disse vervene.
Valgkomiteen innstiller ikke personer til valgkomite, de forslås av styret.
Valgkomiteen har i år bestått av : Ingunn Haverstad, Liv Røren og Gerd
Aasgaarden
Styret innstiller til valgkomité
Ingunn Haverstad, Liv Røren og Gerd Aasgaarden.