skatteliste - offentlig ettersyn

SKATTELISTE - OFFENTLIG ETTERSYN
Adresse
Eiendom
2/1/0/0
2/1/0/0
135 000
100%
0
135 000
2‰
Holsundvegen 635
8/7/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Åsen 1
14/7/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Bygdaheimen
14/13/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
14/23/0/0
14/23/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
19 108
19/108/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Korsvadalen
20/3/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
Stallabrotvegen 32
20/63/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Brakabygda 41
20/71/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Slamstasjon
20/85/0/0
308 000
100%
0
308 000
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
20 144
20/144/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Eikeland Nedre
22/3/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 h Landbrukseigedomer
Heio Ii
22/88/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
LEITET 7
22/124/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
22 162
22/162/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
22 163
22/163/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Ingen gebyr
23/40/0/0
300 000
100%
0
300 000
2‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Oshammer
23/68/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 b - Historisk verdi
Hagafjøra
24/24/0/0
200 000
100%
0
200 000
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
Hagafjøra
24/25/0/0
200 000
100%
0
200 000
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
STØLANE 4
25/13/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
0
31/44/0/0
700 000
100%
0
700 000
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
GJERDEVEGEN 50
34/43/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
34/54/0/0
34/54/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Betel
36/5/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Hålandsdalen Leirskole, ress.nr.46/7/0/0
15537.
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
270 § 5 h Landbrukseigedomer
Side 1 av 3
SKATTELISTE - OFFENTLIG ETTERSYN
Adresse
Eiendom
Seljebakken
46/9/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
48/1/1/0
48/1/1/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Dalheim
48/24/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
48/50/0/0
48/50/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
Hagen
61/6/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 h Landbrukseigedomer
Dalheim
62/8/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
62/14/0/0
62/14/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
72/1/0/0
72/1/0/0
1 492 000
100%
0
1 492 000
2‰
2 984 § 5 h Landbrukseigedomer
72/2/0/0
72/2/0/0
790 000
100%
0
790 000
2‰
1 580 § 7 b delvis
76/1/0/0
76/1/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 b - Historisk verdi
VINNESVEGEN 574
78/16/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
VINNESVEGEN 578
78/26/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Fredheim
78/28/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
SKAGEN 66
78/40/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
0
78/245/0/0
22 000
100%
0
22 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
78/247/0/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 5 d - Kommunale eigedomer
STRANDVIKVEGEN 515
84/3/1/0
0
100%
0
0
7‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Flatebø
84/5/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 h Landbrukseigedomer
Berget
85/17/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Berget 2
85/57/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
85/86/0/0
85/86/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Særvoll Østre
88/2/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Strandvikvegen 273
88/14/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 h Landbrukseigedomer
Bygdatunet
88/45/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
93 1
93/1/1/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 a Staten sine eigedomer
Breidablikk
94/10/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
Side 2 av 3
SKATTELISTE - OFFENTLIG ETTERSYN
Adresse
Eiendom
Sævereid Breidablik
94/23/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Sævereid Breidablikk Ii
94/43/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
99/1/0/0
99/1/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 b - Historisk verdi
99/2/0/0
99/2/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 b - Historisk verdi
Bruvang
106/13/0/0
440 000
100%
0
440 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Fossheim
106/17/0/0
150 000
100%
0
150 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Selvåg Idrettsbane
117/34/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Utleige
118/7/0/0
1 284 000
100%
0
1 284 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Betania
118/13/0/0
242 000
100%
0
242 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Betania I
118/52/0/0
9 000
100%
0
9 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Kommunal Veggrunn
118/62/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 c Kyrkja
Kyrkjetun
120/2/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 5 c Kyrkja
Sundvordteigen
120/7/0/0
930 000
100%
0
930 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Lyo
121/7/0/0
141 000
100%
0
141 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Austefjordskogen
122/4/0/0
930 000
100%
0
930 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Klokkeviksteigen
122/5/0/0
56 244 000
100%
0
56 244 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Fossåskogen
123/2/0/0
930 000
100%
0
930 000
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
124/15/0/0
124/15/0/0
0
100%
0
0
2‰
0 § 7 a - Frivillige org o.l.
Utskriftsdato: 27.02.2017
Takst
Skattenivå Bunnfradrag
Grunnlag
Promillesats
Skatt
Fritak
Side 3 av 3