Nyhetsbrev fra KS 28.2.2017

Nyhetsbrev fra KS
28. februar 2017
Historiske klarspråkpriser
Stavanger kommune er tildelt den aller første klarspråksprisen for
kommunesektoren. Prisen Årets trekkhund gikk til
kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune.
En digital
arbeidshverdag
Drahjelp med søpla
Hvordan vil teknologiske
må tilpasses de europeiske
endringer påvirke
klima- og miljøkravene.
sysselsettingen i Norge?
Daglig leder for KS
Styreleder i KS, Gunn Marit
Europakontor i Brussel, Åse
Helgesen, skriver om
Erdal, skriver i Nationen om
teknologi i tjenestene i en
europeisk avfallspolitikk og
kronikk i Varden.
betydningen for Norge.
Tekstbasen med
gode eksemplerer
KS i høring om
samfunnssikkerhet
Uklart språk er både et
KS og KS Bedrift AS deltok
demokratisk og et økonomisk
21. februar i Stortingets
problem. Nå lanserer KS en
justiskomites åpne høring om
tekstbase med brev og
Meld. St. 10 Risiko i et trygt
tekster som alle innbyggere
samfunn -
kan forstå.
Samfunnssikkerhet.
Vår hjemlige avfallspolitikk
Frokostmøte om
barnevernsungdom
Hvordan er det for unge med
Invitasjon til
demokratiundersøkelse
barnevernsbakgrunn å tre inn
Hvor godt er lokaldemokratiet
i voksenlivet? Velkommen til
i din kommune? KS inviterer
frokostmøte 13. mars der vi
landets kommuner til å
presenterer helt nyt nettsider
gjennomføre KS
som skal hjelpe kommunene
Lokaldemokratiundersøkelse
i arbeidet med
2017. I undersøkelsen stilles
barnevernsungdoms
innbyggere og folkevalgte
overgang til voksen. Du kan
spørsmål om hvordan de
melde deg på her.
oppfatter lokaldemokratiet i
egen kommune.
Klikk her for å motta nyheter etter hvert som de kommer på ks.no.
KS' hjemmeside
KS på Twitter
KS på Facebook
KS på YouTube
KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle norske
kommuner og fylkeskommuner.
Klikk her for å få en oversikt over alle nyhetsbrev
Abonner eller stryk deg fra listen:
[email protected]