Marsbrevet 2017 ()

INFO.BREV FOR MARS – KNØTTENE
Oppsummering fra februar:
Den korteste måneden i året er over, og vi ønsker mars hjertelig velkommen. Det er
sååå deilig at det er lyst når vi kommer til barnehagen om morgenen og når vi går hjem
igjen!!
Mars er egentlig en vårmåned, men vi vil ha litt vinteraktiviteter fortsatt, så lenge det
er snø. Det ble et par vellykkede vinteraktivitetsdager i uke 7, hvor aking var en
hovedaktivitet for oss. Vi har laget snømenn når det har vært kram snø, og engler i
snøen. Ellers blir det fortært/spist en del snø når vi er ute.
Hakkebakkeskogen er i fokus fortsatt, og det er mye god lek mellom barna. De
henvender seg mer til hverandre i leken, samarbeider til dels bedre, og de leker temaet
både ute og inne. Når vi er på tur, har vi tatt med både reven og Klatremus i skogen og
barna har vært veldig engasjerte. Vi har vært bakemestere og bakt deilige boller. Så
har vi tegnet og malt et tre til Klatremus, og barna malte inni hendene sine og trykte på
blader på treet. Vi har kjøpt ny cd, med film-musikken og barna synger hele dagen. Noen
av barna kan alle versa på de fleste sangene- imponerende!!!!
Videre jobbing i mars:
Nå står årets morsomste dag for døren, og vi teller ned til KARNEVAL fredag denne
uka. Det er oppslag på foreldretavlen i garderoben. Mange av barna har fortalt hva de
skal være på karnevalet, så det blir spennende å se til fredag!
Hakkebakkeskogen blir fortsatt tema i leken i mars. Det er viktig å jobbe med tema
over tid. Vi skal «trappe litt ned» og vil ha litt andre ting i samlingsstund. På tirsdag og
onsdag skal vi jobbe med boka: «Frosken om vinteren», og bruke konkreter ( fysiske
gjenstander ) Vi skal også introdusere nye sanger til snart ny årstid, våren! Det er
viktig med variasjon i sangrepertoaret slik at vi utvikler barnas språk og ordforråd.
Vi skal bruke sovetiden/ etter lunsj til å være mer ute nå framover. Færre og færre
barn sover, så vi vil utnytte den tiden bedre med mer utelek, og også noen aktiviteter
inne, som litt spilling, besøke storavdelingene og leke og bli mer kjent der. Det kan være
spennende å leke i andre Hakkebakkeskog-omgivelser. Hvis snøen holder litt til vil vi
drive med litt snøforskning, som f.eks å male på snø og is.
Vi håper å kunne begynne å spise turmaten ute i skogen etter hvert som det blir
varmere i lufta. Nå spiser vi den etter turen, innendørs!!!
Da håper vi og tror at mars blir en super måned for alle store og små på Knøttene!