Til obligasjonseierne i / To the bondholders of: ISIN

Til obligasjonseierne i / To the bondholders of:
ISIN: NO0010641913
- FRN Høland &Setskog Sparebank fondsobligasjon 2012 med
ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder
Oslo, 27.02.2017
Melding om førtidig innfrielse
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for ovemevnte obligasjonslån der Høland og Setskog Sparebank har
meldt at de vil benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet før forfall (”call”):
Callkurs:
Calldato (betalingsdato):
Uttrekningsdato:
100% av pari pluss renter
11.04.2017
07.04.2017
Exercise of Call Option
Nordic Trustee ASA acts as trustee for the above mentioned bond where
Høland og Setskog Sparebank is the issuer.
Nordic Trustee ASA has received notification from Høland og Setskog Sparebank regarding the exercise
of the call option and the bond will be entirely repaid.
Call price:
Settlement date:
Record date:
100% o f par value plus accrued interest
11.04.2017
07.04.2017
Yours sincerely
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
PO Box 1470 Vika, W-0116 Oslo. Haakon Vlls gate 1. Oslo
nordictrustee.com