dagleg leiar vaskeri lom - Fjuken

Lom Vaskeri AS er eit
frittstående industrivaskeri som
leverer vaskeritjenester i Lom og
Skjåk med omegn.
Lom Vaskeri AS er tilknytta ei
gruppering av tre frittståande
vaskeri og reinhaldsbedrifter
som til saman omset vaskeri- og reinhaldstjenester for
om lag 30 millionar årleg.
LOM
VASKERI
DAGLEG LEIAR
Erfaring fra å eige/drive sjølvstendig næringsvirksomhet er eit ynskje, men ikkje eit krav. Det blir
forutsett at ein er påliteleg og arbeidsom. Det er og
tiltenkt å utvikle Lom Vaskeri AS til å omfatte/bygge
opp ei reinhaldsavdeling, slik vi har gjort ved dei
andre respektive systerbedriftene.
Arbeidsoppgaver:
• Påberegne seg å jobbe ein del i produksjon og
med levering i starten
• Kundepleie/meirsalg av våre tjenester (Det er
forventa at du er utadvendt og serviceinnstilt)
• Fakturering
• Styre bemanning
• Vidareutvikle Lom Vaskeri AS med lokal
forankring
• Datakunnskaper er eit ynskje for kommunikasjon
mot regnskapkontor, samt kunne utarbeide og
gje tilbod til kundar. Det skal og fokuserast på å
vidareutvikle eit godt internkontrollsystem.
• Vi har eit ynskje om at vedkomande har ei viss
erfaring/utdanning innan økonomi/markedsføring,
men dette ikkje eit krav.
Opplæring/veiledning vil bli gjeve av hovudkontor
og eigarar.
Søknadsfrist: 20 mars.
Tiltreding etter nærmare avtale.
Ved spørsmål ring: 90 17 65 00
Søknad og CV til e-post: [email protected]
www.lomvaskeri.no