Horn-Hov

803
Horn-Hov
Gyldig i perioden 27.02.17 - 23.06.17
Mandag - Fredag
Sone Dager
145
396 Horn ferjekai
....
8:06
....
c15:10
395 Horn nordre
f 6:30
8:08
13:12
15:12
395 Grimebakken
6:33
8:14
13:15
15:14
395 Enger nedre
6:37
8:17
13:17
15:16
395 Øksne midtre
6:40
8:21
13:20
15:19
395 Nymoen
6:43
8:24
13:23
15:22
395 Holmen
8:28
13:27
15:28
395 Fryal skole
8:31
395 Hov sentrum nordgående
d 6:50
8:40
13:33
15:35
c
Korrespondanse med linje 703 fra Brandbu på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
d
Korrespondanse med linje 800 til Gjøvik
f
Korrespondanse med linje 703 fra Brandbu
Skoledager
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag, 4=Torsdag, 5=Fredag
803
Hov-Horn
Gyldig i perioden 27.02.17 - 23.06.17
Mandag - Fredag
Sone Dager
145
395 Hov sentrum sørgående
6:10
7:30
12:35
14:25
395 Fryal skole
12:45
14:35
395 Holmen
6:13
7:33
12:49
14:38
395 Nymoen
6:18
7:38
12:55
14:47
395 Øksne midtre
6:20
7:41
12:58
14:51
395 Enger nedre
6:22
7:46
13:05
15:00
395 Grimebakken
6:24
7:48
13:10
15:03
395 Horn nordre
e 6:28
7:53
13:12
15:05
396 Horn ferjekai
....
7:58
....
e15:07
e
Korrespondanse med linje 703 til Brandbu
Skoledager
Dager: 1=Mandag, 2=Tirsdag, 3=Onsdag, 4=Torsdag, 5=Fredag