Hov-Fluberg bru - Opplandstrafikk

806
Hov - Fluberg bru
Gyldig i perioden 27.02.17 - 23.06.17
Sone Dager
395 Fryal skole
395 Hov sentrum nordgående
395 Bjørnerud Flubergvegen
366 Bryggevegen
363 Fluberg bru vest
c
Korrespondanse til linje 720
Skoledager
806
14:35
14:37
14:40
14:45
c14:50
Fluberg bru - Hov
Gyldig i perioden 27.02.17 - 23.06.17
Sone
363
366
395
395
395
Mandag - fredag
Dager
Fluberg bru vest
Bryggevegen
Bjørnerud Flubergvegen
Hov sentrum sørgående
Fryal skole
d
Korrespondanse fra linje 720
Skoledager
Mandag - fredag
d 8:20
8:23
8:25
8:30
8:40