NOK 1 835 - Eurofins analyse

Enkel Månedlig RutineKontroll
Analyseparametere
Benevning
Grenseverdi
/mL
100
Koliforme bakterier
/100mL
<1
E.coli bakterier
/100mL
<1
Intestinale enterokokker
/100mL
<1
Clostridium perfringens
/100ml
<1
Kimtall 22°C
pH (surhet)
Turbiditet (klarhet)
6,5 ­ 9,5
FNU
4
mS/m
250
Farge
fargetall
20
Jern
mg/L
0,2 Kobber
mg/L
0,1
­
­
Konduktivitet (25oC)
Sensorikk: Lukt og smak
Normal svartid
PRIS:
NOK 1 835
ARTIKKELNUMMER:
PMG53
ENHET:
stk
LAGERSTATUS:
På lager
14 dager
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt
Kimtall indikerer slimdannelse og mulig innhold av organisk materiale
i tanker og rør om bord.
Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har blitt
forurenset og dermed kan inneholde andre farligere og
sykdomsfremkallende bakterier.
Intestinale enterokokker er bakterier som kan overleve i vann i lang
tid. Påvisning av denne typen bakterie, kan indikere at virus og
paracittcyster kan være tilstede i vannet.
Faren for korrosjon i vannrør og tekniske installasjoner øker dersom
pH i vannet er lav. Høy Turbiditet skyldes uklart og grumsete vann.
Høyt konduktivitet indikerer at det finnes oppløste mineraler eller
salter i vannet. Farget vann skyldes ofte høyt innhold av humus
og/eller jern/mangan.
Høyt innhold av Jern og Kobber tyder på korrosjon i tanker og
rørsystemer om bord.
Prisene for pakkene inkluderer prøveflasker, analyser og vurdering
av resultat.