FM Hedmark (Nordre Øyungen 26.02.2017)

FM Hedmark (Nordre Øyungen 26.02.2017)
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Plass
Herrer
Navn
Tom Erling Haugen
Vidar Årnes
Per Einar Fjeld
Lars Roar Benterud
Dag Even Nygårdseter
Tommy Gustavsen
Jim Bekken
Pål Fjeld
Stein Engebråten
Finn E Lerdalen
Geir Johnny Lund
Terje Jørgensen
Kenneth Jernberg
Torgeir Sveen
Yngve Lommerud
Nils Øverby
Jon Tore Nedgarden
Finn‐Arne Gammeltorp
Jonas Fjeld
Gjermund Seigerud
Cato Tråstadkjølen
Roger Dalen
Tommy Strengelsrud
Tommy Strengelsrud
Johnny Kildalen
Jan Inngjerdingen
Tom E Stømner
Roy H Trandem
Jan A Jørgensen
Vekt
4798
4598
4050
3542
3398
3386
3086
3044
2872
2592
2574
2396
2322
2314
2046
1986
1968
1618
1604
1404
1334
1318
1276
1246
1114
1076
846
822
Herre Veteran
Navn
Vekt
1 Roy Fjeld
2704
2 Magne Moløkken
2452
3 Steinar Olsen
2318
4 Bent Fjeld
2270
5 Vidar Komperud
2250
6 Åge R Nilsen
2204
7 Ola Sjøli
2164
8 Svein Ivar Fjeld
1926
9 Hans Holen
1596
10 Erling Johnsrud
1544
11 Ole Omang
1524
12 Ole G Ramstad
1280
13 Erik Aarstad
1190
14 Gisle Haugen
890
Forening
SFK Raufjøringen
Romedal og Vallset JFF
Eidskog JFF
Våler JFF
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
Eidskog JFF
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
Odal SFK
Kongsvinger JFF
Odal SFK
Romedal og Vallset JFF
Hof Vestre JFF
Trysil SFK
Trysil SFK
Trysil SFK
Eidskog JFF
Brandval JFF
Kongsvinger JFF
*
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
Romedal og Vallset JFF
Odal SFK
Kongsvinger JFF
Team heated Gear
SFK Raufjøringen
Forening
Eidskog JFF
SFK Raufjøringen
Trysil SFK
Eidskog JFF
Hoff Vestre JFF
Brandval JFF
Trysil SFK
Eidskog JFF
SFK Raufjøringen
Romedal og Vallset JFF
Åsene JFF
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
Trysil SFK
Fylkes mester
Dame
Plass
1
2
3
4
Navn
Tove J. Nygårdseter
Kjersti Solli
Birgit E. Høgbrenna
Nadia Fleischeuer
1
2
3
4
Navn
May Leikåsen
Ruth M. Ramstad
Anna Lindgren
Unni Moløkken
Plass
Vekt
3204
2202
1122
974
Forening
SFK Raufjøringen
SFK Raufjøringen
Romedal og Vallset JFF
Trysil SFK
Dame Veteran
Vekt
2904
2042
1026
538
Forening
Hoff Vestre JFF
SFK Raufjøringen
Romedal og Vallset JFF
SFK Raufjøringen
Junior
Plass
1
2
3
4
Navn
Birgit Breidereud?
Therese Larsson
Cecilie Olsen
Christien Holtslag
Vekt
996
996
522
98
Forening
*
Odal SFK
Odal SFK
Trysil SFK
Barn
Plass
Navn
1 Yulian Holtslag
Plass
1
2
3
4
5
6
7
8
Navn
Tom E. Haugen
Magne Moløkken
Stein Engebråten
Pål Fjeld
Per E. Fjeld
Bent Fjeld
Finn E. Lerdalen
Dag E. Nygårdseter
Jim Bekken
Vidar Årnes
Torgeir Sveen
Erling Johnsrud
Vidar Komperud
May Leikåsen
Yngve Lommerud
Jonas Fjeld
Roy Fjeld
Svein Ivar Fjeld
Kennteh Jernberg
Jan Inngjerdingen
Geir Johnny Lund
Nils Øverby
Vekt
Forening
228 Trysil SFK
Lag
Vekt total Forening
Fylkesmester
Lag
10122 Raufjøringen 2
9364 Eidskog 2
9076 Raufjøringen 4
8456 Romedal Vallset
7200 Hof Vestre
6234 Eidskog 1
6010 Odal SFK
Finn Arne Gammeltorp
Ola Sjølie
9 Tommy Strengelsrud
Tommy Gustavsen
Jørn A. Jørgensen
10 Gisle Haugen
Jan tore Nedgården
Steinar Olsen
5768 Trysil 1
5484 Raufjøringen 1
5176 Trysil 2
Lag Dame
Vekt total Forening
Plass
1
2
3
4
Navn
Kjersti Solli
Tove Nygårdseter
Ruth M. Ramstad
Unni Moløkken
Anna Lindgren
Birgit Høgbrenna
Therese Larsson Jernberg
Cecilie Olsen Olsberg
5406 Raufjøringen 5
2580 Raufjøringen 3
2148 Romedal Vallset
1518 Odal SFK