Rute 6 - Gjesdal kommune

Viktig melding
Se side 2
Gilja (fra Dirdal skole), Frafjord, Maudal
og Østebødalen.
Rute 6
Avfallskalender 2017
VIKTIG – NYTT OM ISOPOR
Isopor skal IKKE kastes sammen med plastemballasjen. Store mengder isopor
kan leveres gjenvinningsstasjonene, små mengder kan du kaste i restavfallet.
Hvordan kan du sortere og redusere restavfallet?
Benytt muligheten til å redusere restavfallet ved bruk av Forus gjenvinningsstasjon og
Sele gjenvinningsstasjon.
Til Forus og Sele gjenvinningsstasjoner kan leveres:
-
plast, tekstiler, glass/metall, vindusglass, papir/papp, trevirke, gips, EE-avfall
(elektronisk avfall), hvitevarer, hageavfall og restavfall
Farlig avfall (spesialavfall) leveres Forus eller Sele gjenvinningsstasjon:
-
spraybokser m/rester, bilbatterier, knappcellebatterier, oppladbare batterier,
kjemikalier, syrer og baser, lysstoffrør og sparepærer, maling, lim og lakk, olje
(filtre etc.) plantevernmidler, white sprit
Husk at EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) kan leveres gratis til
forhandlere av slike varer.
Åpningstider Forus og Sele gjenvinningsstasjon:
Se www.ivar.no eller pr. tlf. 51 90 85 00
Beholderen skal ikke overfylles og lokket skal være lukket. For å hindre flukt av avfall
ved tømming skal posene som brukes knyttes igjen.
NB! Kald aske skal pakkes inn før den kastes i dunken.
Gjesdal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med
Renovasjonsforskriften. Renovatørene kan sette igjen feilsorterte beholdere.
Husk at beholderne som skal tømmes normalt skal stå maks 2 meter fra vei, med
handtakene vendt mot veibanen.
På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømming vil tidligst skje kl.
06.00.
Ekstrasekk for restavfall, kr. 60,- pr.stk. og ekstra bioposer, kr. 35,- pr. rull
(75 stk.) kan kjøpes i Servicesenteret på Storahuset (betalingsterminal).
Rull med ekstra sekker til plastinnsamling fås gratis samme sted.
Besøk gjerne våre nettsider: www.gjesdal.kommune.no, www.loop.no og www.ivar.no.
Glass- og metallemballasje
All emballasje som har inneholdt mat, drikke eller
kosmetikk/kroppspleieprodukter kan gjenvinnes.
Skyll med kaldt vann for å unngå lukt.
NB! Du trenger ikke sette fram dunken til tømming før den er fylt opp!!
Foto forside: Espen Helland, Gjesdal kommune
Tømmedager for kjørerute 6
Januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
Februar
Mars
1
2
1.nyt t å rs da g
3
4
1 On
1 On
5
2 To
2 To
6
3 Fr
3 Fr
7
4 Lø
4 Lø
8
5 Sø
5 Sø
9
B/Pa/Gl 6 Ma B/Pa/Gl 6 Ma B/Pa/Gl 10
7 Ti
7 Ti
11
8 On
8 On
12
9 To
9 To
13
10 Fr
10 Fr
14
11 Lø
11 Lø
15
12 Sø
12 Sø
16
13 Ma
13 Ma
17
14 Ti
14 Ti
18
15 On
15 On
19
16 To
16 To
20
17 Fr
17 Fr
21
18 Lø
18 Lø
22
19 Sø
19 Sø
23
R/B/Pl 20 Ma R/B/Pl 20 Ma R/B/Pl 24
21 Ti
21 Ti
25
22 On
22 On
26
23 To
23 To
27
24 Fr
24 Fr
28
25 Lø
25 Lø
29
26 Sø
26 Sø
30
27 Ma
27 Ma
28 Ti
28 Ti
29 On
30 To
31 Fr
* Innhenting av juletrær
April
Lø
Sø
Ma B/Pa/Gl
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To Skjærto rsdag
Fr Langfredag
Lø P åskeaften
Sø 1. P åskedag
Ma 2. P åskedag
Ti
R/B/Pl
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni
Ma 01.mai
Ti B/Pa/Gl
On
To
1 To
Fr
2 Fr
Lø
3 Lø P inseaften
Sø
4 Sø 1. P insedag
Ma
5 Ma 2. P insedag
Ti
6 Ti
On
7 On
To
8 To
Fr
9 Fr
Lø
10 Lø
Sø
11 Sø
Ma R/B/Pl 12 Ma R/B/Pl
Ti
13 Ti
On Grunnlo vsdag 14 On
To
15 To
Fr
16 Fr
Lø
17 Lø
Sø
18 Sø
Ma
19 Ma
Ti
20 Ti
On
21 On
To Kr. Himmelfart 22 To
Fr
23 Fr
Lø
24 Lø
Sø
25 Sø
Ma B/Pa/Gl 26 Ma B/Pa/Gl
Ti
27 Ti
On
28 On
29 To
30 Fr
R/B/Pl Restavfall, Brun dunk, Plast
B/Pa/Gl Brun dunk, papir, glass/metall- emballasje
Bevegelige helligdager - sjekk tømmedag
OBS!
HENT AVFALL.NO
Hhenteordning for privathusholdninger hvor vi tilbyr å hente grovavfall og hageavfall
hjemme hos hver enkelt innbygger på faste hentedager (samme ordning fins i flere av
våre nabokommuner).
Se www.hentavfall.no og velg Gjesdal kommune.
Dersom du ikke har nettilgang kan du ringe Gjesdal kommune og vi hjelper deg med
bestillingen.
Kjørerute 6:
Gilja (fra Dirdal skole), Frafjord, Maudal og Østebødalen.
Tømmedager for kjørerute 6
Juli
August
September
1 Fr
1 Lø
2 Lø
2 Sø
3 Sø
3 Ma
4 Ma R/B/Pl
4 Ti
1 Ti
5 Ti
5 On
2 On
6 On
6 To
3 To
7 To
7 Fr
4 Fr
8 Fr
8 Lø
5 Lø
9 Lø
9 Sø
6 Sø
10 Sø
10 Ma R/B/Pl 7 Ma R/B/Pl 11 Ma
11 Ti
8 Ti
12 Ti
12 On
9 On
13 On
13 To
10 To
14 To
14 Fr
11 Fr
15 Fr
15 Lø
12 Lø
16 Lø
16 Sø
13 Sø
17 Sø
17 Ma
14 Ma
18 Ma B/Pa/Gl
18 Ti
15 Ti
19 Ti
19 On
16 On
20 On
20 To
17 To
21 To
21 Fr
18 Fr
22 Fr
22 Lø
19 Lø
23 Lø
23 Sø
20 Sø
24 Sø
24 Ma B/Pa/Gl 21 Ma B/Pa/Gl 25 Ma
25 Ti
22 Ti
26 Ti
26 On
23 On
27 On
27 To
24 To
28 To
28 Fr
25 Fr
29 Fr
29 Lø
26 Lø
30 Lø
30 Sø
27 Sø
31 Ma
28 Ma
29 Ti
30 On
31 To
Oktober
November
1
2
1 Sø
3
2 Ma R/B/Pl
4
3 Ti
5
4 On
1 On
6
5 To
2 To
7
6 Fr
3 Fr
8
7 Lø
4 Lø
9
8 Sø
5 Sø
10
9 Ma
6 Ma
11
10 Ti
7 Ti
12
11 On
8 On
13
12 To
9 To
14
13 Fr
10 Fr
15
14 Lø
11 Lø
16
15 Sø
12 Sø
17
16 Ma B/Pa/Gl 13 Ma B/Pa/Gl 18
17 Ti
14 Ti
19
18 On
15 On
20
19 To
16 To
21
20 Fr
17 Fr
22
21 Lø
18 Lø
23
22 Sø
19 Sø
24
23 Ma
20 Ma
25
24 Ti
21 Ti
26
25 On
22 On
27
26 To
23 To
28
27 Fr
24 Fr
29
28 Lø
25 Lø
30
29 Sø
26 Sø
31
30 Ma R/B/Pl 27 Ma R/B/Pl
31 Ti
28 Ti
29 On
30 To
Desember
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma B/Pa/Gl
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr R/B/Pl
Lø
Sø J ula f t e n
Ma 1. J ule da g
Ti 2 . J ule da g
On
To
Fr
Lø
Sø N yt t å rs a f t .
R/B/Pl Restavfall, Brun dunk, Plast
B/Pa/Gl Brun dunk, papir, glass/metall- emballasje
Bevegelige helligdager - sjekk tømmedag
OBS!
Brun dunk – NB bruk bioposer – IKKE plastposer
For å unngå luktproblemer i den brune dunken på sommeren bør dunken settes i
skyggen og skylles/vaskes når den er tømt. Dessuten bør det legges avispapir i
bunnen av dunken for å trekke fuktighet og for at den ikke skal fryse på vinteren
(pakk vått hage- og matavfall i avispapir før det legges i dunken).