Noter-2016

NOTER TIL REGNSKAPET
Nota 1
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Det er budsjettert inn 25000kroner til kjøp av lavo
Sum 25 000,00
Note 2
Medlemskontingent/refusjon fra hovedklubben
Medlemskontingent/refusjon fra hovedklubben
Kommer i 2017
14 850,00
Sum 14 850,00
Note 3
Refusjon hovedklubben
0,00
Sum
Nota 4
Besøkshunden
Det er beløpet som er tilbakebetalt fra gjensidige stiftelsen
0,00
22 000,00
0,00
Sum 22 000,00
Nota 5
Bank
0,00
0,00
Sum
Nota 6
Varelager/Eiendeler
Verktøykasse m/div utstyr
Drill med nøkkelsett
Prosjektor
Laptop
Priner
Tidtakerutstur
Målehjul
Brukstige
Apportsett bruks
LP konkurransesett/ m noen reservedeler
AG full bane/m noen reservedeler
Rallylydighet bane
RIK sjul, hinder, apportstativ
MH bane (ikke fullstendig bane)
Conteiner
Toast presse
Pistol med skudd og hørselvern
Lamineringsmaskin
Div kontorutstyr
Merker AG
Merker LP
Diverse premier (sponset)
Jakkemerker
Rosetter AG
Rosetter LP
Rosetter Rally
Pokaler
Merker bruks
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
239,00
240,00
40,00
298,00
259,00
44,00
4,00
14,00
Sum
0,00