Les invitasjonen her - Hamar kirkelige fellesråd

Velkommen til
kirkebokutdeling
Nå er det din tur!
Kjære deg som fyller 4 år i år!
Nå inviteres du, familien din og fadderne dine til en
helt spesiell familiegudstjeneste i kirken.
Storhamar kirke og Hamar domkirke
Søndag 19.mars kl.11.00
På denne gudstjenesten vil vi gi deg en bok som heter
”Min kirkebok”.
Det kommer også mange andre
4-åringer som skal få bok.
Først må noen voksne melde deg på (se siste side).
I gudstjenesten blir navnet ditt ropt opp,
og så kommer du fram og får boka av presten.
Hvis du ikke vil gå alene, kan noen voksne eller større barn følge deg.
Hvis dere kjenner noen 4-åringer som ikke har fått brev,
men som vil være med, så kan de også gjerne melde seg på.
Samling
For å bli litt kjent med hverandre, med kirkerommet,
med sangene vi skal synge og noen av fortellingene i kirkeboka,
inviterer vi til en samling før utdelingen.
Storhamar kirke
Torsdag 16.mars
kl. 17-18
Håper vi sees i kirken!
Med vennlig hilsen
Hamar domkirke menighet
Påmelding
Gå inn på hjemmesiden vår og meld på din 4-åring!
www.kirken-hamar.no
Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på, eller hvis dere vil
ha en samtale i forkant for eventuell tilrettelegging for deres barn.
[email protected]
Tlf: 62563750
Alle 3-5åringer vil bli invitert til filmkveld og
rotteteater i mars 2017!
Denne invitasjonen er sendt til alle barn som er født første halvår
2013, som er medlemmer eller tilhørende
(dvs. at mor eller far er medlemmer)
i Den norske kirke i Hamar domkirke menighet.