Vi ber om utsatt høringsfrist på forslag om endring

Til
Klima og miljødepartementet
Vi ber om utsatt høringsfrist på forslag om endring av
naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv
(17/170)
Onsdag 22. februar 2017 la Regjeringen ut forslag om endringer i naturmangfoldloven.
Høringsfristen er satt til mandag 27. februar 2017.
Foreningen Våre Rovdyr ber om forlenget høringsfrist da det er svært vanskelig å få gjort en
grundig vurdering av effektene av en slik lovendring på kun 3 virkedager!
Vi krever at høringsfristen skal være i tråd med de ordinære retningslinjene i
utredningsforskriften, altså normalt tre måneder og minimum seks uker.
Det er helt uforsvarlig å endre loven med kun tre virkedager til å vurdere effekten av en så
omfattende lovendring. Vi opplever denne høringsfristen som en arrogant undergraving av
sivilsamfunnets mulighet til å delta i de demokratiske prosessene.
Med vennlig hilsen
Foreningen Våre Rovdyr
Sign.
Ingvild Elise Ihle
Daglig leder
Berit Lind
Rådgiver