Ukens gjestegraf - Holberg Fondene

Tormod
Vågenes
Porteføljeforvalter
i Holberg Fondene
Ukens gjestegraf
I ly av BREXIT, Trump og andre
politiske bekymringer, fortsetter
den underliggende positive
utviklingen for europeisk
økonomi. Arbeidsledigheten
faller på fjerde året, og nivået
nærmer seg normalen. Med lovlig
doping fra den europeiske
sentralbanken ser det ut til at den
aldrende europeiske befolkningen orker èn konjunktursykel til.
Bedre og bedre dag for dag
Arbeidsledigheten i eurosonen
2017
12,0 %
grafikk/Kilde: Holberg Fondene og Macrobond
12,0 %
11,5 %
11,5 %
11,0 %
11,0 %
10,5 %
10,5 %
10,0 %
10,0 %
9,5 %
9,5 %
9,0 %
9,0 %
8,5 %
8,5 %
8,0 %
8,0 %
7,5 %
7,5 %
7,0 %
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7,0 %